Taliban forsøker å berolige Vesten

Kvinners rettigheter skal respekteres, og det nye regimet lover frie medier. Men de føyer til «innenfor rammen av islamsk lov».

Zabiullah Mujahid, talsmann for Taliban, på sin første pressekonferanse i Kabul tirsdag. Mujahid har i årevis vært en tilbaketrukket skikkelse som har gitt uttalelser på vegne av bevegelsen. Tirsdag understreket han at Taliban ikke søker hevn og at «alle er tilgitt».

På en pressekonferanse i Kabul gjorde talsmann Zabiullah Mujahid sitt beste for å roe ned alle som er bekymret for hva Talibans maktovertagelse får å si.

Ikke minst la han vekt på at kvinner fortsatt skal ha mulighet for å få skolegang og jobb utenfor hjemmet.

Garanterer at kvinner respekteres

Tirsdag la en kvinnelig iransk journalist ut en video på Twitter. Hun hevder at den viser fire kvinner som demonstrerer for kvinners rettigheter i Kabul. Rundt dem er bevæpnede talibankrigere, de lar kvinnene demonstrere.

Spørsmålet om hva som vil skje med kvinnenes rolle i det afghanske samfunnet fremover er et av de vanskeligste etter Talibans maktovertagelse.

Talsmannen Mujahid gjorde gjentatte forsøk på å berolige journalistene på pressekonferansen. Han sa flere ganger at «kvinner er en viktig del av samfunnet».

«Det islamske emiratet»

Mujahid omtaler det nye regimet som «det islamske emiratet». Han lovet at kvinner skal få jobbe «der det er behov for dem», som innen undervisning.

Men gang på gang føyde han til at alt skal skje «innenfor rammene av sharia og islamsk lov».

Zabiullah Mujahid, talsmann for Taliban, håndhilser på en journalist etter pressekonferansen.

På pressekonferansen lovet han også at regimet ser behovet for kritiske medier. Talsmannen sa at det er viktig med journalister som avslører feil og mangler i samfunnet.

Igjen føyde han til at det må skje innenfor rammene av islamsk lov og at «journalister ikke bør arbeide mot nasjonale verdier».

Lover at Taliban ønsker fred

Mujahids tale bar preg av at det nye regimet har lagt merke til ha det internasjonale samfunnet bekymrer seg for.

Han sa at Taliban ønsker å leve i fred med resten av verden. Derfor trenger ikke Vesten å frykte at Afghanistan igjen skal bli en base for internasjonal terrorisme.

Den 20 år lange krigen ble utløst av at Osama bin Laden og Al-Qaida holdt til i Afghanistan før terrorangrepene på USA 11. september 2001.

Mujahid hevdet at det nye regimet ikke har noen planer om å straffe afghanere som hjalp amerikanerne og andre vestlige styrker under den 20 år lange krigen.

Gang på gang sa han at «alt er tilgitt». Om tolker og andre som har jobbet for amerikanerne sa han at det nye regimet trenger kompetansen deres.

– Handling betyr mer enn ord

– Vi må være skeptiske. Handling betyr mer enn ord. Vi må vente og se hva de gjør, sier Fawaz Gerges til CNN i etterkant av pressekonferansen.

Han er professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics (LSE) og har skrevet boken Making the Arab World.

Fawaz understreker blant annet at Taliban la inn en rekke forbehold både i forhold til kvinners rettigheter og pressefrihet - at de ville ha kritisk presse så lenge det ikke gikk mot landets verdier, og at kvinner skulle ha rettigheter innenfor rammeverket av sharialovene.

- Hvem er det som skal tolke det rammeverket, spurte han retorisk.

- Det vi kan snakke om, er om det blir en litt mykere form for undertrykkelse, sa han.

På linje med tidligere uttalelser

For hva mener Taliban når de blant annet sier at de vil respektere kvinners rettigheter innenfor sharia og muslimsk lov?

– Det er det som er vanskelig å tolke, sier Kristian Berg Harpviken, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Han sier at uttalelsene som kom på pressekonferansen er i takt med mye av det Taliban har sagt de siste årene.

– Det er akkurat slik de har ordlagt seg på under forhandlingene i Doha. Når de så blir utfordret på å konkretisere hva det betyr, så får vi egentlig ikke vite så mye mer. Så jeg tenker at akkurat på de områdene, så ble vi ikke så veldig mye klokere i dag.

Hundrevis av mennesker i kø utenfor den internasjonale flyplassen i Kabul tirsdag, samme dag som Taliban har erklært amnesti til statsansatte og sier at kvinner bør delta i «regjeringsstrukturen».

Men det man kan se på, sier Harpviken, er hva som har vært praksis i Taliban-kontrollerte områder.

– Det er ganske stor forskjell fra område til område der også. Men Taliban har ofte insistert på at kvinner ikke skal forlate egen eiendom. Flere steder har de i realiteten lagt ned forbud mot kvinner i høyere utdanning. Og de har begrenset kvinners yrkesdeltagelse og deltagelse i næringsliv. Så indikerer de kanskje nå at de vil være noe mildere, sier PRIO-forskeren.

– Ingen kan si hva slags praksis Taliban fører om noen dager eller uker

Harpviken tror Talibans strategi nå først og fremst handler om:

  • Å garantere for sikkerheten i landet.
  • Å bevare den eksisterende regjeringsadministrasjonen og demme opp for «hjerneflukt».

– Å ta vare på sikkerheten er en kjempeutfordring i seg selv. Mange er engstelige nå. Men vi må ta inn over oss at det Taliban faktisk gjør nå, er å stå utenfor huset til en krigsherre, som kanskje har tatt livet av faren eller broren deres eller torturert dem i fengsel, og garantere for vedkommendes sikkerhet, sier Harpviken.

Medlemmer av Taliban holder vakt ved en sjekkpost i Kabul tirsdag.

Han understreker at det krever en voldsom disiplin for at situasjonen ikke skal utarte.

– Men ingen av oss kan si hva slags praksis Taliban fører om noen dager eller uker. Det vil jeg si at foreløpig er ganske åpent. Og det sier jeg selv om jeg mener at den internasjonale pressedekningen vi ser nå, underkommuniserer hvor langt Taliban går i sine bestrebelser på å faktisk opptre ansvarlig.

Reuters melder tirsdag kveld at FNs menneskerettighetsråd skal avholde et ekstraordinært møte neste uke.

Det skal handle om situasjonen i Afghanistan og ta opp «alvorlige menneskerettighetsproblemer» etter Talibans overtagelse, heter det i en uttalelse fra FN.

Det norske utenriksdepartementet ville tirsdag kveld ikke kommentere pressekonferansen.