Verden

-Tror vi takler kriser bedre

 • Forf>
 • <forf>halvor Hegtun Agnar Kaarbø <
 • Nå står vi klart bedre rustet, hvis noe lignende skjer igjen, lover statsminister Kjell Magne Bondevik. Eget kriseråd og krisestøtteenhet opprettes etter lærdommen fra tsunamikatastrofen.

Regjeringen åpner med en entydig innrømmelse i stortingsmeldingen om krisehåndteringen etter flodbølgekatastrofen i Sør-Asia som kom i går:"Ansvaret for myndighetenes håndtering av flodbølgekatastrofen lå hos Regjeringen. Regjeringen beklager at mange mennesker i en fortvilet situasjon ikke fikk den hjelpen de trengte fra norske myndigheter, spesielt i de første kaotiske dagene. Blant annet burde både hjelpen til de overlevende i de katastroferammede områdene og informasjon til de pårørende ute og hjemme ha vært langt bedre. Mange ble dessuten påført unødige belastninger ved at enten de selv eller familie og venner ble oppført på myndighetenes oversikter over savnede personer."— Vi sto nok dårligere rustet enn noen andre land, men ikke dårligere rustet enn alle, sa statsminister Kjell Magne Bondevik. - Vi har oppgradert tekniske fasiliteter som helt åpenbart var utilstrekkelige, sa utenriksminister Jan Petersen.Bortimot 300 000 mennesker mistet livet i katastrofen. 79 nordmenn er bekreftet omkommet. Fem norske barn er ennå savnet.De pårørende fikk en egen orientering før pressekonferansen i går ettermiddag. Bondevik mente at Regjeringen, med visse justeringer, har fulgt opp alle de sentrale anbefalingene fra Reinås-utvalget som i april felte en sviende dom over den norske krisehåndteringen. Følgende nye organer skal opprettes:Regjeringens kriseråd. Rådet skal ha fem faste medlemmer, og ha ansvar for strategisk koordinering. De fem er de øverste embedsmenn ved Statsministerens kontor, Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.Fast krisestøtteenhet. Enheten legges til Justisdepartementet. Den skal være tilgjengelig hele døgnet, og bemannes av fem- seks heltidsmedarbeidere i regjeringskvartalet. Krisestøtteenheten skal bistå kriserådet og departementene med løpende rådgivning, utarbeidelse av situasjonsrapporter, informasjonsbehandling og mobilt teknisk utstyr.Utrykningsenheter. Utenriksdepartementet har allerede opprettet egne utrykningsenheter som skal forsterke utenriksstasjonenes innsats ved en krise. Enhetene skal være utrykningsklare i løpet av fem timer. De skal bestå av representanter for politi, helsevesen, fagmedarbeidere på ambassadørnivå i UD, samt representant fra frivillige organisasjoner.

UD får fortsette.

Utenriksdepartementet fikk den hardeste kritikken i Reinås-utvalgets rapport. Men UD beholder ansvaret for krisehåndteringen når nordmenn i utlandet er rammet. Departementet er allerede i gang med å ruste opp krise- og beredskapsplaner, utstyr og prosedyrer, både ute og hjemme. - Det er politiske, folkerettslige og praktiske grunner til dette, sa utenriksminister Jan Petersen.For Bondevik var det viktig å poengtere at det innarbeidede "ansvarsprinsippet" skal videreføres i kriseberedskapen: Det organ som har ansvar for et område til hverdags, skal også bære ansvaret når krisen er ute. Det er et prinsipp som Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg, langt på vei er enig i. Stoltenberg er glad for Regjeringen erkjenner at krisehåndteringen etter tsunamien var for dårlig og at den nå følger opp Reinås-utvalget. - Vi skal nå gå grundig gjennom meldingen for å se om det er lagt frem tilstrekkelige og riktige tiltak, sier Stoltenberg.Han er også glad for at Regjeringen, etter to henvendelser fra Stortinget, legger frem forslag om å opprette en sentral krisehåndteringsenhet.Stoltenberg mener det ikke kan oppfattes som annet enn trenering fra Regjeringens side at forslaget foreligger først nå.

 1. Les også

  Dyrekjøpt lærdom

Halden er en av de norske byer som ble rammet hardest av flodbølgekatastrofen 2. juledag i fjord. I Khao Lak nord for Phuket var to søstre på ferie sammed med sine ektemenn og barn. Alle åtte omkom: Siv Beate Ringstad (40), ektemannen Levi Lundring (46) og dere barn Julie Marie (14), Jon Cato (10) og Jostein (6). Ine Margrethe Ringstad (30), ektemannen Fredrik Idebøen (32) og deres datter Ellen (6 mndr.). I går var det begravelsesseremoni for alle åtte, men Jostein er fortsatt ikke funnet. Immanuelskirken i Halden var fullsatt, og mange fremmøtte fikk ikke plass. STEIN JOHNSEN/HALDEN ARBEIDERBLAD

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. SPORT

  I et halvt år skjønte toppsjefen at han kom til å miste jobben

 2. A-MAGASINET

  Når politikerne svikter, er det næringslivet som skal bruke makten sin til å redde verden?

 3. VERDEN

  Demokratene har lovet å støtte hverandre. Men natt til torsdag ble særlig én angrepet hardt.

 4. VERDEN

  Nederlag for Argentinas president i primærvalget

 5. VERDEN

  Zimbabwes president ut mot vestlige sanksjoner

 6. VERDEN

  Alarmen er gått i britisk økonomi. Nå drar de med seg resten av Europa i dragsuget.