Verden

Russland lover å stoppe ny asylbølge over Storskog

Asylsøkere som prøver å komme til Norge på sykkel uten visum, skal stoppes av russiske grensevakter.

Flyktninger fra Afghanistan, Syria og Pakistan ved transittmottaket på Storskog like ved grensen til Russland. I fjor kom det rundt 5500 asylsøkere over den russisk-norske grensen i nord.
 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Russerne lover å stoppe en ny asylstrøm over Storskog. Dette er klart etter møtet i dag mellom russiske og norske myndigheter i Moskva.

— Russerne er innstilt på det. De som ikke har gyldig Schengen-visum, vil bli avvist, sier ekspedisjonssjef Thor Arne Aas i Justisdepartementet.

Dermed er asylkaoset på Storskog over, dersom begge parter holder det de lover.

Norge har på sin side lovet at asylreturer fra Norge foretas med fly direkte til Moskva.

Ingen skal fraktes med buss til Storskog, slik norsk politi har gjort tidligere.

Russisk overraskelse i Moskva

Returen av asylsøkere over Storskog skal nå stoppes. Avviste asylssøkere skal i stedet sendes med fly til Moskva.

Den norske delegasjonen i Moskva fikk en liten overraskelse da de møtte russiske migrasjonsmyndigheter i formiddag.Russerne hadde klare svar, og forslag til løsninger.

I løpet av 90 minutter var alt på plass.

 • I tillegg til at asylssøkerne skal stoppes, er russerne også villig til å ta imot et sted mellom 200 og 300 asylsøkere. Norge mente opprinnelig at 700 skulle returneres.
 • Russland er også villig til å ta imot flere, men da skal det vurderes fra sak til sak.
 • Det avgjørende fra russisk side er om asylsøkerne Norge ikke vil ha, har familie eller tilknytning til Russland.
  I så fall vil russerne være villig til å godta flere returer enn de man nå er enige om.

— Vi legger til grunn nå at det ikke vil komme noen ny strøm til våren, sier Aas til Aftenposten etter onsdagens møter i Moskva.

Avslører storstilt visumjuks blant syrere.

Les også

Slik kom syriske asylsøkere seg til Norge

Slapp alle med russisk visum over

5500 asylsøkere før Regjeringen fikk funnet en løsning med Russland, som sikret at de uten visum til Norge ble stoppet.

I høst endret plutselig Russland sin praksis og slapp tusenvis av migranter over grensen. Det utløste en intens diplomatisk tautrekking. Her er det som skjedde:I fjor sommer kom de første, få, syriske flyktningene til den russiske grensestasjonen Borisgleb, som ligger ved grensen til Norge. Russland og Norge praktiserer felles dokumentkontroll hvis man er usikre på om personen har gyldig dokumenter som gir adgang til det andre landet.

Syrerne ble derfor holdt igjen på russisk side, mens en russisk grensevakt overleverte passene deres til norsk politi på grenselinjen.

Norsk politi kontrollerte passene og sendte dem i retur med et dokument som opplyste om at disse personene ikke har gyldig visum til Norge og Schengen-området.

Tidligere har russisk grensevakt da ikke sluppet personene over grensen til Norge. Denne gangen kom de imidlertid trillende på sykkel, og norsk politi kunne ikke avvise dem fordi de søkte om asyl. Sykkel ble brukt fordi russiske forskrifter sier at man kun kan passere grensen i et kjøretøy.

Hvem vil egentlig ha asylsøkerne Norge ikke ha?

Les også

Disse tre landene tar imot flest av asylsøkerne Norge kaster ut

Flere og flere

Utover høsten i fjor økte strømmen av asylsøkere som kom på denne måten. Totalt var det 5500 mennesker som søkte om asyl i Norge etter å ha kommet over russergrensen ved Storskog i Finmark.

– I samtlige tilfeller ble det utført felles dokumentkontroll, og vi ga beskjed om at de ikke hadde gyldig innreise til Norge. Tidligere har ikke russerne da sluppet dem over grensen i slike tilfeller, forteller sjefen på Storskog grensestasjon, Stein Kristian Hansen.

Den russiske grensevakten har tidligere avventet beskjeden fra norsk politi om personen har adgang til Norge før de har stemplet ut visumet som personen hadde til Russland.

I høst begynte imidlertid russerne å stemple ut visumene til tross for at personene ikke hadde innreisepapirer til Norge. 4800 av de 5500 som kom i fjor hadde engangsvisum, og når det er stemplet ut, har man ikke lenger mulighet til å reise inn til Russland igjen.

– Vi forsøkte å snu noen av dem som kom over grensen samme dag, men den russiske grensevakten informerte oss om at de ikke tok tilbake noen som ikke hadde gyldig visum til Russland, forteller Tor Espen Haga, leder av Politiets utlendingsenhet i Kirkenes.

Les om hvordan menneskesmuglere kan ha stått bak flyktningstrømmen over Storskog:

Les også

Russisk politi: Slik kom syriske asylsøkere seg til Norge

Russiske myndigheter har forklart den endrede praksisen med at de ikke kan nekte tredjelandsborgere som har gyldige papirer i Russland, å forlate landet.

"Forståelse" mellom Norge og Russland

I andre halvdel av november stoppet menneskestrømmen over Storskog, inntil videre. Det skjedde på to måter:

 • Norge klarte å få en «forståelse» med Russland, som utenriksminister Børge Brende (H) kalte det. Aftenposten har snakket med en rekke kilder som forteller at denne forståelsen innebærer at russisk grensevakt igjen holder igjen personer på den russiske siden av grensen hvis de ikke har visum til Norge.
 • Stortinget vedtok en endring i utlendingsloven som skal oppheves 1. januar 2018. Den innebærer at Norge kan nekte å realitetsbehandle en asylsøknad fra en person som kommer til Norge etter å ha oppholdt seg i en annet trygt land. Regjeringen ga også instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, som utgangspunkt skal få avslag uten realitetsbehandling.
  -Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med russiske myndigheter, sa Aas etter møtet i Moskva onsdag.

— Det er enighet om at de som har et gyldig visum og oppholdsgrunnlag i Russland, skal kunne returneres, sier Aas.

Ny instruks

Innvandringsminister Sylvi Listhaug.

I tillegg sendte Politidirektoratet ut en instruks om den felles dokumentkontrollen med den russiske grensevakten ved Storskog.Hvis en person ikke har gyldig innreise til Norge, skal det nå også gis et skriv til russiske grensemyndigheter om at personen ikke har gyldig visum til Norge og at det anmodes om at personen ikke slipper over grensen. «Personer som ikke har gyldig innreisetillatelse til Norge, vil bli bortvist og returnert til Russland», heter det.

Møt noen av syrerne som kom syklende til Norge i høst:

Les også

Fra denne kafeen i Russland reiste en hel gruppe syrere til Norge

Den norsk-russiske returavtalen fra 2007 sier at personer som ikke har lovlig opphold i Norge, kan returneres til Russland hvis de har gyldig visum til Russland, russisk pass eller oppholdstillatelse.

Ja til noen, nei til flertallet

Norge har ønsket at Russland tar tilbake 700 personer fordi de tilfredsstilte dette kravet.

4800 personer hadde imidlertid engangsvisum som er blitt stemplet ut av Russland. Russiske myndigheter sier derfor nei til å ta dem tilbake fordi de ikke lenger har gyldig visum, med mindre de har en tilknytning til landet.

Så langt er 380 mennesker returnert til Russland, men forrige måned sa russerne stopp. Først ble det begrunnet med bemannings— og dataproblemer, men så fremholdt de at det var sikkerhetshensyn som var årsaken.

Dette hadde norske myndigheter problemer med å forstå:

Russerne lot tross alt utlendinger fra 30-40 land sykle gjennom et av de best bevoktede og mest sensitive militære områdene i Russland.

Etter dagens møte i Moskva, er russerne villig til å ta imot ytterligere 2-300 avviste asylsøkere.

Russerne har bedt om en pause i uttransporteringen av asylsøkere fra Norge:

Les også

Lavrov: Norge og Russland forhandler om en utvidelse av returavtalen

Russerne trengte en pause

tad2f2b4_doc6o5s3o82acnx1bkg82k.jpg

Russerne gjør det nå klart at personer som ikke har gyldig visum til Norge eller Schengen, ikke vil bli sluppet over grensen fra russisk side.Sentralmyndighetene i Moskva har da også gjort det klart at de ikke ønsker store flyktningstrømmer mot den russisk-norske grensen. Her er det flere strengt bevoktede militære områder.

Forrige uke sa Lavrov at man ikke ønsker retur av personer som på falskt grunnlag har fått visum til Russland.

— Vi trenger en pause, sa Lavrov.

Nå er pausen over, og returene vil starte så fort praktisk mulig.

Slår hardt ned på visumjuks

Aftenposten skrev søndag at

Les også

russerne at om lag 1000 syrere har kommet til Russland på falskt grunnlag.

Flere russiske medier, deriblant nettavisen Fontanka, har skrevet om hvordan mer enn 1000 syrere kom til St. Petersburg ved hjelp av fiktive selskaper. Derfra reiste mange videre på den arktiske asylruten.

En tidligere diplomat i det russiske utenriksdepartementet er siktet for å ha gitt falske arbeidspapirer til de 1000 syrerne gjennom fem fiktive selskaper. Dermed fikk de arbeidsvisum. Nå sitter mange på asylmottak i Norge.

Denne saken ble også tema for samtalene i Moskva.

— Den russiske siden orienterte om tiltakene de har iverksatt for å bekjempe dette som de ser på som et reelt problem, sier Aas til Aftenposten .

— Russerne har gitt instrukser til sine ambassader om å skjerpe visumpraksisen. Det tror vi er veldig fornuftig, sier Aas.

Aftenposten har bedt om intervju med utenriksminister Børge Brende (H) og statssekretær i Justisdepartementet Jøran Kallmyr (FrP). Ingen av dem har hatt mulighet til å stille.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook.

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa