Politileder: Klaner organiserer kriminalitet i Sverige

Kriminelle klaner er blitt et betydelig problem i Sverige, sier viserikspolitisjef Mats Löfving i et intervju med Sveriges Radio.

Mats Löfving, her under en pressekonferanse i forbindelse med terrorangrepet i Drottninggatan i Stockholm i 2017. Han sier at kriminelle klaner er blitt et betydelig problem i Sverige.

– Akkurat nå har vi minst 40 slektsbaserte kriminelle nettverk i Sverige, såkalte klaner. De er kommet til Sverige, mener jeg, utelukkende med det formål å organisere og systematisere kriminalitet, sier Löfving til kanalen.

– De arbeider for å skaffe makt, de har stor voldskapasitet, og de ønsker å tjene penger. Og det gjør de gjennom narkotikalovbrudd, voldsforbrytelser og utpressing, sier viserikspolitisjefen.

Ifølge ham er gjengkriminaliteten klart koblet til utsatte områder, hvor den er åtte ganger så vanlig som ellers.