Syriske opprørere setter betingelser for å forhandle

AMMAN (Aftenposten): Syrias opposisjon er villig til å forhandle med sivile representanter for regimet, men ikke med president Bashar al-Assad eller hans militære ledere.

Nasjonalkoalisjonens leder Moaz Alkhatib er villig til å starte forhandlinger. Nå er hans plan godkjent av koalisjonspartnerne, men med visse forbehold.
  • Jørgen Lohne
    Jørgen Lohne

– Vi er villig til å forhandle om fjerning av Bashar og en slutt på despotiet, sier Walid Bunni i den syriske nasjonalkoalisjonen (SN)s ledelse til nyhetsbyrået Reuters.

– Bashar og hans folk vil ikke selv kunne delta i samtalene, fastslår Bunni, som presiserer at SN bare er villig til å møte mennesker ”uten blod på hendene”. Ifølge Bunni vil eventuelle forhandlingspartnere som er regjeringsmedlemmer, ikke bli ansett som presidentens representanter.

Overrasket

Nasjonalkoalisjonens leder Moaz Alkhatib overrasket ikke minst sine egne da han i januar kunngjorde at han var villig til forhandlinger.

Initiativet møtte først kraftig motbør. Særlig den mektige blokken i den syriske nasjonalkoalisjon som er dominert av Det muslimske brorskap, fremholdt at initiativet ”skadet revolusjonen”.

Men tidlig fredag morgen kunne Bunni fortelle at han og de øvrige 11 medlemmene av koalisjonens politbyrå hadde godkjent Alkhatibs planer under sitt møte i Kairo, som hadde vart gjennom det meste av natten. Rådsmedlemmene har imidlertid satt visse betingelser for forhandlingene, som også skal godkjennes av de 70 medlemmene av opposisjonsbevegelsens hovedforsamling førstkommende torsdag.

Viktig godkjennelse

Koalisjonens formelle støtte til lederens initiativ vil føre til at det internasjonale samfunn vil tillegge det større vekt. Det vil samtidig kunne svekke Assad-tilhengernes argumenter om at den politiske opposisjonen er for splittet til å kunne tas på alvor som forhandlingspart.

En av Reuters kilder opplyser at SN i sitt møte til uken også vil forsøke å få i stand en provisorisk eksilregjering, noe som til nå har vært umulig nettopp på grunn av intern splittelse.

Moskva-besøk

På Kairo-møtet natt til fredag ble det også drøftet hvordan nasjonalkoalisjonen skal forholde seg til Russland og Iran, Assad-regimets viktigste internasjonale støttespillere, etter at Alkhatib møtte begge lands utenriksministre i München tidligere denne måneden.

Det er kjent at både Syrias utenriksminister Walid al-Moualem og SN-lederen skal besøke Moskva i nær fremtid. Men det er ikke kjent om russerne arbeider for å få i stand et møte mellom partene.

Alkhatib har tidligere uttalt at han er villig til å møte motparten til forhandlinger i de områdene av Nord-Syria hvor opprørerne har militær kontroll. Den syriske regjerings minister for nasjonal forsoning, Ali Haidar, sa tidligere denne uken at eventuelle forhandlinger må finne sted på syrisk territorium.