Forskning: Nebbdyr trues av utryddelse i Australia

Langvarig tørke og andre konsekvenser av klimaendringer presser Australias unike nebbdyrbestand mot utryddelse, advarer forskere i en ny rapport mandag.

Nebbdyret, som på engelsk er kjent som platypus, har allerede forsvunnet fra opptil 40 prosent av deres tilholdssteder på Australias østkyst grunnet tørke, landrydding, forurensning og bygging av demninger. Dette ødelegger deres habitat, sier forskerne.

De anslår at bestanden vil falle ytterligere 47–66 prosent de neste 50 årene om trusselen vedvarer, og forskerne sier at antall dyr kan falle med opp til 73 prosent innen 2070 om man tar høyde til de forverrede klimaendringene.

Behov for nasjonal risikovurdering

Samtidig advarer forskerne økosystemsenteret ved Universitetet i New South Wales om at skader på elvesystemer grunnet lite nedbør og høye temperaturer har forverret utsiktene for dyret.

– Disse farene utsetter nebbdyret for enda verre lokale utryddelser, uten kapasitet til å få opp bestanden i områdene, heter det i rapporten.

Nebbdyret er listet som «nært truet» på listen fra Verdens naturvernunion (IUCN). Forskerne bak rapporten mener det er et pressende behov for en nasjonal risikovurdering for å vurdere om nebbdyret skal kategoriseres som «sårbar» og om tiltak må gjøres for å minimere enhver risiko for utryddelse.

Nebbdyret, en skapning som har nebb, men ingen vinger, legger egg og lever i vannområder i Australia.