Nye mulige skader ved japansk atomanlegg

Beholderen til brenselstavene i reaktor nummer tre ved atomkraftverket i Fukushima kan være skadet, opplyser kraftverkets operatør.

Fra avkjølingen av Fukushima-anlegget tidligere denne uken.

Reaktoren drives med plutonium og har den siste uken blitt forsøkt stabilisert av arbeidere ved anlegget.

– Det er mulig at trykkjelen som inneholder brenselstavene i reaktoren, er ødelagt, sa en talsmann for Tokyo Electric Power Co (Tepco) fredag. Hvis beholderen er ødelagt, øker faren for radioaktiv stråling betydelig.

To uker etter jordskjelvet og tsunamien erkjenner selskapet at de ennå ikke har overblikk over situasjonen og kontroll med kjernekraftverket.

Lekkasje

Det har også kommet meldinger om at sterkt radioaktivt vann har stanset arbeidet med å stabilisere reaktor en og to.

Samtidig er det tegn til at reaktor en er betydelig mer ødelagt enn hittil antatt, ifølge et det japanske atomkrafttilsynet.

Japanske myndigheter har også oppdaget at radioaktive stoffer har lekket til steder som ligger langt fra reaktor nummer 3.

Strålingsverdiene ved kjernekraftverket har også steget, og ifølge myndighetene er folk som i ett døgn oppholder seg mindre enn 30 kilometer fra kjernekraftverket, utsatt for stråling som overstiger grenseverdiene.

Amerikanske styrker er nå på vei til Japan for å hjelpe til med å kjøle ned de skadde reaktorene.

To innlagt på sykehus

Fredag kom det frem at to japanere er innlagt på sykehus i Kina etter at de ble testet og det ble påvist høye verdier av radioaktivitet på dem.

Det opplyste kinesiske tollmyndigheter fredag. Nivåene av radioaktivitet skal være langt over grenseverdiene. De to japanerne omtales som «reisende» og kom onsdag til byen Wuxi øst i Kina.

De to skal ikke utgjøre noen fare for andre.

Til nå er det kun målt høye nivåer av radioaktivitet på arbeidere som jobber ved de ulykkesrammede atomreaktorene i byen Fukushima. Om lag 700 ingeniører har jobbet døgnet rundt for å stabilisere reaktorene etter at jordskjelvet og tsunamien rammet for to uker siden.

Tre arbeidere ble torsdag utsatt for høy stråling da de ble stående i radioaktivt vann mens de skulle erstatte en kabel i en av reaktorene. To ble sendt til sykehus med mistanke om at de hadde fått alvorlige strålingsskader. Dette førte også til at arbeidet med å reparere reaktoren ble forsinket.