994 skyteepisoder i USA siden 1. januar 2013

USA har hatt 994 masseskytinger i løpet av 1005 dager.

Kristen Sterner og Carrissa Welding, som begge studerer ved Umpqua Community College, holder rundt hverandre under en minnemarkering etter skytingen på Oregon-skolen torsdag.

— Masseskytinger er på en eller annen måte blitt rutine, sa en frustrert president Barack Obama da han natt til fredag norsk tid kommenterte skoleskytingen i Roseburg i Oregon.

Uttalelsen fra den amerikanske presidenten er svært dekkende, viser tall fra Mass Shooting Tracker, en brukergenerert database som er blitt bygget opp i USA. Ifølge denne oversikten har det skjedd 994 masseskytinger siden 1. januar 2013.

Det er så godt som én masseskyting pr. dag i løpet av de 1005 dagene som har gått siden 1. januar 2013.

I databasen er en masseskytingen definert som en episode der minst fire mennesker er blitt skutt etter og enten skadet eller drept.

I løpet av disse 994 masseskytingene er 1260 mennesker blitt drept, mens 3606 mennesker er blitt skadet.

Nedenfor kan du trykke deg inn på kartet for å få en oversikt over masseskytinger pr. delstat i USA.

Svært mange selvmord med skytevåpen i USA

Disse masseskytingene utgjør dessverre bare en liten andel av det totale antallet dødsfall i USA som følge av bruk av skytevåpen. Bare i 2013 døde 33.636 amerikanere etter å ha blitt skutt. 11.208 mennesker ble drept, mens hele 21.175 amerikanere begikk selvmord med et skytevåpen. I tillegg kommer 1253 dødsfall som enten skyldes ulykker eller at det er politifolk som har drept noen.

Dette er grafen som Barack Obama etterlyste:

Les også

Her er grafen Obama ba journalistene om å lage

Dette er sporene drapsmannen har etterlatt seg på nettet:

Les også

Den antatte gjerningsmannen i Oregon kalte bilder av drap «bra»

Antallet våpen forklarer ikke alt

Barack Obama sa i sin tale torsdag kveld at antallet drap hang sammen med antallet våpen.

Amerikanere eier 270 millioner våpen ifølge en studie som ble foretatt i 2007. Dette er 42 prosent av alle privateide våpen som eies i hele verden. Til sammenligning eier drøye 5 millioner nordmenn 1,3 millioner våpen, ifølge tall fra Politidirektoratet.

Det tilsier at USA har 3,26 ganger så mange privateide våpen pr. innbygger enn det Norge har. Men drapsraten i USA er langt høyere. Det var 13,5 ganger så mange drap pr. innbygger i USA enn det som er snittet i Norge de siste ti årene.

Og dette er det forholdstallet man får dersom man regner med de 69 drapene som ble begått på Utøya den 22. juli 2011. Regner man ikke med Utøya blir det utført 36 ganger så mange drap pr. innbygger i USA som i Norge.

USA har flere drap enn andre vestlige land

President Obama sa i sin tale at han trengte hjelp fra andre politikere for å få vedtatt lover som begrenser tilgangen på våpen. Andre vestlige land har gjort det og har lavere drapsrate, sa han. Denne grafen understreker Obamas poeng.