Cuba reagerer på USAs hjemsending av diplomater

Cubanske myndigheter mener USA forhaster seg når de henter hjem ambassadeansatte fra Havanna, og understreker at de vil fortsette samarbeidet med Washington.

Cubanske myndigheter mener USA forhaster seg når de henter hjem ambassadeansatte. Her fra den amerikanske ambassaden i Havanna.

– Vi fastholder at beslutningen er forhastet og vil påvirke vårt bilaterale forhold, sa Josefina Vidal, den cubanske diplomaten som leder utenriksdepartementets samarbeid med USA.

Hun fastholdt at den cubanske regjeringen står ved at den ikke har noe å gjøre med helseproblemene som amerikanerne tror skyldes en form for lydangrep på øystaten.

USA har hjemkalt over halvparten av staben ved ambassaden på Cuba og advarer amerikanere mot å reise til øya etter at diplomater er rammet av den mystiske sykdommen.

De hevder at en rekke diplomater er rammet av «spesifikke angrep», og at det ikke kan utelukkes at vanlige amerikanere kan bli rammet av noe lignende.

– Fram til Cubas regjering kan garantere for sikkerheten til våre diplomater på Cuba, vil ambassaden vår bare ha beredskapspersonell slik at så få diplomater som mulig risikerer å bli utsatt for skader, sa utenriksminister Rex Tillerson da han kunngjorde beslutningen om å hjemkalle 60 prosent av staben fredag.