Verden

Her er verdens atommakter

De gamle atommaktene ruster ned antall stridshoder, mens nye land som Pakistan og India ruster opp.

En indisk soldat holder vakt ved gjerdet i den omstridte provinsen Jammu-Kashmir. India og Pakistan ruster opp sine atomvåpen.
  • Lars Inge Staveland

Under Den kalde krigen ville et angrep fra enten USA og Sovjetunionen garantere et utslettende atomangrep fra motparten.

Russland og USA har nå de desidert største arsenalene av atomvåpen. At de har redusert antall stridshoder har ført til en reduksjon i antall atomvåpen på verdensbasis.

Samtidig er det lite som tyder på at slagkraften er redusert. Begge landene har satt i gang storstilt modernisering av sine atomvåpen, og Frankrike og Storbritannia har vedtatt å kjøpe en ny generasjon atomubåter.

Den største atomopprustningen skjer likevel i Asia. Pakistan, Kina og India utvider alle sin kapasitet.

Trakk seg fra avtale

Fem land har «lov» til å ha atomvåpen – USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. Disse landene hadde atomvåpen før ikkespredningsavtalen kom på plass i 1968. India, Pakistan og Israel undertegnet ikke avtalen.

Disse landene har alle utviklet atomvåpen, selv om Israel ikke har bekreftet at de har en slik kapasitet. Nord-Korea trakk seg fra avtalen i 2003.

Kasakhstan og Ukraina arvet atomvåpen etter Sovjetunionens fall, men har gitt opp sin atommakt.

Les også

Obama: Våre verdier vant. Åpenhet vant, toleranse vant

For å utvikle atomvåpen må man ha tilgang til spaltbart kjernefysisk materiale, plutonium eller uran. Uran er lettere å få tak i, men må høyanrikes for å kunne brukes i atomvåpen.

USA

De ferskeste tallene anslår at USA har rundt 2150 operasjonelle atomstridshoder. I tillegg kommer 2750 stridshoder i reserve. USAs totale atombeholdning teller dermed rundt 4900 stridshoder. 3100 stridshoder er utrangerte og skal demonteres.

Russland

Tall fra det russiske atomvåpenprogrammet er mer usikre, men det anslås at landet i dag har rundt 3800 stridshoder. Av disse er 2000 taktiske våpen, som har mindre rekkevidde enn de strategiske. 5500 stridshoder er utrangerte og skal demonteres.

Kina

Uførte sin første atomtest i 1964. Mens USA og Russland reduserer antall atomstridshoder, utvider Kina sitt atomprogram. Det anslås at Kina har rundt 200 operasjonelle stridshoder, i tillegg kommer rundt 40 stridshoder som man anslår blir beholdt i reserve.

Nord-Korea

Det lukkede regimet har prøvesprengt to atomladninger, i 2006 og 2009. Det er imidlertid ingen sikre bevis på at atomladningene kan monteres på et stridshode.

Frankrike

Frankrike har 300 stridshoder, som kan detoneres fra fly og ubåter. De fleste atomvåpnene blir brukt i landets fire Triomphant-atomubåter.

Storbritannia

De 160 operasjonelle britiske atomstridshodene kan brukes på landets fire Trident atomubåter. En ny klasse Trident-ubåter er under planlegging i samarbeid med USA.

India

Det anslås at India har utviklet 80 til 100 atomstridshoder. I motsetning til Russland og USA utvider India sitt atomprogram. Ifølge FFI anslås det at nytt våpenmateriale kan produsere mellom fire og seks nye våpen hvert år. India utførte sin første prøvespengning i 1974.

Pakistan

Landet testet sitt første atomvåpen i 1998, som motsvar til det indiske atomprogrammet. Landet har rundt 90 til 110 stridshoder, hovedsakelig basert på anriket uran. Det anslås at landet kan øke sin kapasitet dersom man fortsetter å utvikle plutonium, som gir en mer effektiv atomladning.

Israel

Formelt nekter israelske myndigheter å bekrefte eller avkrefte at landet har atomvåpen. Men det har lenge vært antatt at landet har utviklet plutonium-baserte atomladninger ved Dimona-anlegget i Negev-ørkenen. Hvor mange stridshoder er uklart, men man antar at landet har mellom 690 og 900 kilo med plutonium, som kan brukes i rundt 80 atomstridshoder.

Kilder: Sipri, Federation of American Scientists, Forsvarets forskningsinstitutt

Les også

  1. - Nederland lagrer fortsatt amerikanske atomvåpen

  2. Barack Obama vil kutte i atomvåpen