Hurtigstyrken er NATOs prestisjeprosjekt. Nå sier eksperter at den blir overkjørt hvis russerne angriper.

– Hvis noe skulle skje i dag, er det ikke nok NATO-soldater i øst til å svare på trusselen, sier Robbie Gramer i tenketanken Atlantic Council.

NATOs hurtigreaksjonsstyrke ble etablert etter Russlands annektering av Krim i 2014. Her fra en øvelse i Polen i juni 2015.
Øystein K. Langberg, Aftenpostens korrespondent, i Warszawa

NATO må gjennomføre vesentlige endringer dersom alliansen skal kunne motstå militære trusler fra Russland.

Det er den klare beskjeden fra Robbie Gramer, forsvarsekspert i tenketanken Atlantic Council, litt over en måned før NATOs statsledere samles til toppmøte i Warszawa.

– NATO ble tatt på sengen av det som skjedde i Ukraina i 2014, og måtte forsøke å snu en lang negativ trend med nedbygging av landenes forsvar.

Det NATO-sjef Jens Stoltenberg ofte omtaler som "den største oppbyggingen siden Den kalde krigen" er ikke tilstrekkelig, ifølge Gramer. Derfor er alliansen heller ikke i stand til å forsvare landene i øst mot Russland.

Gramer er særlig kritisk til NATOs nye hurtigreaksjonsstyrke, som offisielt heter "Very High Readyness Joint Taskforce", som han mener ikke kan levere det den etter planen skulle. Styrken består av 5000 soldater og skal være operasjonell innen 48 timer dersom noe skulle skje.

– Dette var hjørnesteinen i NATOs svar på den nye sikkerhetssituasjonen, men vi må erkjenne at den har flere vesentlige mangler. Viktige elementer har feilet fra starten av, sier Gramer.

Kritiske generaler

Han får støtte av to generaler Financial Times har snakket med. En av generalene sier at Russlands beslutning om dramatisk å bygge opp sine styrker i Kaliningrad, innebærer at hurtigreaksjonsstyrken risikerer å bli overkjørt allerede før den har ankommet og er klar til å kjempe.

Gramer mener det er et problem at styrken ikke har noen fast kommandostruktur eller faste tropper, men derimot går på rundgang mellom landene. Han tviler på at alle medlemmene har den infrastrukturen og økonomien som skal til for at styrken faktisk skal kunne bli operasjonell på 48 timer til enhver tid.

– Den risikerer å bli overkjørt eller ikke å bli sendt i det hele tatt, sier Gramer.

– Kan sendes ut på forhånd

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg avviser at alliansen ikke er i stand til å forsvare alle medlemmene.

– NATO sikrer avskrekking som gjør at enhver mulig angriper vet at et angrep på ett NATO-land, er et angrep på hele alliansen. NATO kan forsvare ethvert medlemsland, sier Stoltenberg.

Han peker på at det er hele NATOs samlede kraft som avgjør hvor effektiv avskrekkingen er. Samtidig tar han hurtigreaksjonsstyrken i forsvar.

– Vi har vist gjennom øvelser at hurtigreaksjonsstyrken kan utplasseres veldig raskt. Dessuten er dette en styrke som kan sendes ut før fiendtlighetene starter nettopp for å markere avskrekking og tilstedeværelse, sier Stoltenberg.

Faste styrker i Baltikum

NATO-medlemmene i Øst-Europa har ikke vært fornøyde med tiltakene som ble iverksatt etter det forrige toppmøtet i Wales. De har presset på for å få NATO-styrker permanent utplassert i landene. Alt tyder nå på at de vinner frem.

USA har allerede varslet at de vil sende en panserbrigade til Europa, som vil ha sin base øst i alliansen. Den vil telle mellom 3500 og 5000 mann. Samtidig planlegger NATO å utplassere én bataljon i hvert av de baltiske landene og én i Polen, totalt en styrke på rundt 4000 personer.

Polen har omtalt dette som et "absolutt minimum" av hva som er nødvendig. NATO jobber nå med å finne ut hvem som skal lede de ulike bataljonene.

Tyskland, Storbritannia og USA har sagt seg villig til å stille én bataljon hver. Hvem som skal lede den siste, er foreløpig i det blå. Norge og Danmark har, ifølge kilder i NATO, blitt pekt på, men har svart at de ikke har kapasitet. Norge har vist til at de deltar i flere NATO-operasjoner allerede og har en egen grense mot Russland som må voktes.

– Det er stor forståelse for at vi ikke umiddelbart kan gå inn i dette, har utenriksminister Børge Brende uttalt til NTB.

Jens Stoltenberg var nylig i Warszawa for å se på forberedelsene til NATO-toppmøtet i juli. Polen er et av landene som har presset på for å få permanente NATO-tropper på bakken i landet.

35.000 mann for å forsvare land i øst

Gramer er enig med Polen i at det NATO nå planlegger er et minimum for å sikre en troverdig avskrekking.

En studie fra tenketanken Rand anslår at det i øst ville vært behov for styrker på 35.000 personer for å kunne slå tilbake mot en russisk invasjon.

Så store styrker er langt over det som diskuteres i hovedkvarteret i Brussel. Medlemmene i NATO forsøker å finne balansepunktet mellom å berolige Polen og Baltikum, uten å sette i gang et nytt våpenkappløp med Russland. Russerne har allerede begynt på en kraftig militær oppbygging på grensen mot NATO-landene i øst.

– Det er totaliteten i alt vi gjør som sikrer oss den avskrekkingen som skal være så tydelig og klar, at vi ikke kommer i en krigssituasjon, sier Stoltenberg,

Han bruker Norge som eksempel.

– Vi hadde ikke styrker i Nord-Norge som var i stand til å stoppe ethvert angrep fra Sovjetunionen, men vi hadde nok militær tilstedeværelse, nok infrastruktur og nok øvelser med allierte soldater til at enhver angriper visste at et angrep også på Nord-Norge, ville møte hele alliansen.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).

Ingen kan mindre om EU enn britene: Se om du klarer de tre spørsmålene så mange sliter med