Verden

Putin vurderer å totalforby tobakk. Foreløpig vil det bare gjelde for toåringer.

Det russiske helsedepartementet foreslår å totalforby salg av tobakk i løpet av en generasjon. Et eventuelt forbud vil gjelde for dem som er født i 2015 og senere.

Russiske soldater fester og røyker i den sibirske byen Krasnojarsk.
 • Per Kristian Aale
  Per Kristian Aale

Det russiske helsedepartementet har utarbeidet en pakke med tiltak for å bidra til at færre russere skal røyke. Ett av de mer kontroversielle forslagene er å forby salg av tobakk til dem som er født i 2015 og senere, også etter at de blir myndige. Målet er at alt salg av tobakk skal bli forbudt i løpet av en generasjon, skriver avisen Izvestija.

– Dette målet er ideologisk riktig, sier Nikolaj Gerasimenko fra helsekomiteen i den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen.

Lederen for helsekomiteen, Dmitrij Morozov, sier at komiteen er klar til å behandle forslagene, men understreker at det er mange forskjellige meninger i denne saken og at det beste ville være om man kunne rettlede folk til bedre helsevaner istedenfor å innføre et forbud.

President Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, sier til BBCs russiske nyhetstjeneste at denne tiltakspakken må diskuteres grundig av alle relevante offentlige organer.

 • Da riksadvokaten etterforsket presidentens familie, ble han filmet med to prostituerte. Putin bidro til at han fikk sparken.
En tenåring tar en røyk i Moskva. Lenge steg antall røykere i Russland, men de siste årene har den negative trenden snudd.

Frykter svartebørs

Andre advarer mot at et totalforbud kan føre til at det oppstår en stor svartebørs med falske sigaretter.

– Piratkopiert tobakk kan skade folks helse mye mer, sier Jelena Topoleva-Soldunova fra Folkekammeret, som rådgir nasjonalforsamlingen i blant annet sosiale spørsmål.

Hun får støtte fra Olga Beklemisjtsjeva fra Foreningen for røykeres rettigheter. Hun peker på at det er et stort svartemarked for narkotika til tross for at det er forbudt.

– Vi kan få det samme med sigaretter, mener hun.

Forskere støtter

Russiske helseforskere synes ikke at de nye forslagene er for strenge.

– Disse tiltakene er i samsvar med de målene som Russland og mange andre land har satt for å redusere andelen av befolkningen som røyker, fremholder Viktor Zykov fra Det russiske folkehelseinstituttet.

Han peker på at Singapore og Storbritannia på begynnelsen av 2000-tallet diskuterte muligheten for å forby salg av tobakk til folk som er født etter år 2000.

Folkehelseforskeren Marina Gambarjan sier til nyhetsbyrået Tass at i løpet av noen år vil ikke disse forslagene bli sett på som ekstreme, men som helt logiske og naturlige skritt.

En mann tar en røyk på Den røde plass i Moskva.

Tiltakene det russiske helsedepartementet foreslår:

 • Forbud mot å selge tobakk til personer som er født i 2015 og etter.
 • Forbud mot å røyke i nærvær av folk som ikke ønsker det.
 • Forbud mot å røyke i bil hvis det er barn med.
 • Likestille elektroniske sigaretter med vanlige sigaretter.

Hovedmålet med den nye tiltakspakken er at antall røykere i Russland skal reduseres til 25 prosent av befolkningen innen 2025. Lenge økte antall røykere i øst, men de siste årene er den negative trenden blitt snudd. Ifølge Helsedepartementet har antall røykere sunket med 6 prosentpoeng fra 2009 til 2016, fra 39 til 33 prosent.

Flere barn stumper røyken

Undersøkelser som Verdens helseorganisasjon har gjennomført, viser at stadig færre russiske barn røyker. Fra 2006 til 2014 sank andelen 15-årige gutter som røyker fra 27 til 17 prosent, mens for jenter i samme alder var det en nedgang fra 21 til 10 prosent.

Blant 13-åringer var det 18 prosent av guttene og 17 prosent av jentene som røykte i 2006, mens i 2014 hadde det sunket til 9 prosent for gutter og 7 prosent for jenter.

En viktig årsak er at Russland i 2013–2014 innførte flere tiltak for å redusere antall røykere. Tidligere har det vært få restriksjoner.

 • Det ble forbudt å røyke mange offentlige steder, slik som på restauranter, flyplasser, offentlig transport, skoler og sykehus.
 • Kiosker fikk ikke lenger selge sigaretter, mens butikker ikke har lov til å ha dem utstilt.
 • Det ble påbudt å kreve pass av kjøpere for å hindre at barn røyker.
 • Produsentene måtte ha advarsler om helsekonsekvensene av å røyke på tobakkspakkene.
 • Økte tobakksavgifter som har ført til en tredobling av prisen på en pakke sigaretter fra 2012 til 2016, fra 5 kroner til snaut 16 kroner.

Eneste land i verden

Bhutan er det eneste landet i verden som har forbudt salg av tobakk, det kom i 2005. Det var imidlertid fortsatt lov å importere sigaretter til eget forbruk, men med svært høye tollsatser.

Myndighetene innrømmer at forbudet delvis blir undergravet av stor sigarettsmugling fra India, rapporterte BBC for noen år siden.

I Europa var Irland det første landet som innførte røykeforbud på arbeidsplasser, restauranter, puber og i alle offentlige lokaler i mars 2004, mens Norge fikk røykeloven et par måneder senere. Siden har de fleste europeiske land fått en slik lov.

President Vladimir Putin røyker ikke selv, og han mener at det er viktig for folkehelsen at antall russiske røykere reduseres.

Store helseskader

Røyking reduserer gjennomsnittlig levealder for russiske menn med 9 år og for kvinner med snaut 6 år. Hvert år dør 300.000–400.000 russere av røykerelaterte sykdommer, viser forskning fra Det russiske folkehelseinstituttet.

President Putin har tidligere understreket at det er viktig å kutte antall røykere i Russland, ikke minst for å bedre den demografiske situasjonen.

I andre kvartal 2015 falt levealderen til russiske menn for første gang siden 90-tallet. Russiske menn blir i snitt bare 65,9 år, mens forventet levealder for menn i Norge er 80 år. Russiske kvinner lever i gjennomsnitt til de er 76,7 år gamle.

Mens tobakk tar mange liv, er vodkaen enda verre. I 2015 var nesten 30 prosent av alle dødsfall i Russland relatert til alkohol. Dette er i særklasse i den industrialiserte verdenen. Den fleste dødsfallene skyldes alkoholforgiftning, dødsulykker i fylla, helsesvikt som følge av langvarig alkoholforbruk og selvmord.|

Les mer om

 1. Russland
 2. Tobakk
 3. Folkehelse
 4. Vladimir Putin