Norge trosser USA – vil ikke hente norske IS-krigere hjem

Norske fremmedkrigere som tas til fange i Syria og Irak, må regne med å bli straffeforfulgt der de er.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener norske statsborgere som har kjempet for ekstremistgruppen IS, i utgangspunktet må regne med rettsforfølgelse lokalt hvis de blir tatt til fange.

Det er den klare beskjeden fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han vil ikke utelukke at norske fremmedkrigere som tas til fange, kan bli utlevert til Norge. Men utgangspunktet er at fremmedkrigerne må forholde seg til rettsinstansene i Syria og Irak.

– En norsk statsborger som blir tatt for en forbrytelse i et annet land, vil veldig ofte bli dømt for det i det andre landet, sier Bakke-Jensen.

Koalisjonen er i gang med å kartlegge situasjonen og samle beviser, tilføyer han.

Uenighet i koalisjonen

Bakke-Jensen deltok denne uken på et ministermøte i den internasjonale koalisjonen mot IS. Der var fremmedkrigere et viktig diskusjonstema.

Medlemmene i koalisjonen er ikke enige om hvordan problemet skal håndteres.

USA har argumentert for at fremmedkrigere som tas til fange, bør returneres til hjemlandet og straffeforfølges der. En viktig grunn er at kapasiteten til syriske opprørere er i ferd med å bli sprengt.

Flere hundre fremmedkrigere er allerede tatt til fange og holdes i midlertidige anlegg, påpeker USAs forsvarsminister Jim Mattis.

– Vi må finne en måte å ta ansvar på, både i fellesskap og individuelt, for å løse dette problemet, sier han.

Flere andre land i koalisjonen har likevel vært klare på at de ikke ønsker å hente fremmedkrigerne hjem.

Ukjent status

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at om lag 100 personer fra Norge har reist ut for å slutte seg til ekstremistgruppen IS.

Av disse er rundt 20 døde, mens 40 har returnert til Norge. Status er ukjent for de siste 40 personene, men PST regner med at disse fortsatt befinner seg i Syria og Irak.

Det er så langt ikke meldt om norske statsborgere blant fremmedkrigerne som er tatt til fange i de to landene.

Eventuell utlevering av krigsfanger til Norge vil ifølge PST måtte vurderes individuelt fra sak til sak.

USA har argumentert for at hjemlandene bør ta ansvar for fangede fremmedkrigere for å sikre at de stilles for retten. Her er forsvarsminister Jim Mattis på NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Vil ha rettferdig rettergang

Alt i alt er flere tusen IS-krigere tatt til fange. Kurdiske militser har satt opp egne folketribunaler for å stille dem for retten, men så langt er ingen saker mot fremmedkrigere blitt ført for disse tribunalene, ifølge organisasjonen Human Rights Watch.

Organisasjonen mener fremmedkrigerne må hentes ut av området for å sikres en rettferdig rettergang.

Bakke-Jensen sier målet i stedet bør være å etablere gode rettsprosesser lokalt.

– Vi skal forsøke å skape så stor stabilitet at internasjonalt anerkjente rettsprinsipper kan gjelde i området, sier han til NTB.

Selvvalgt situasjon

De norske statsborgerne som er i området, har reist dit selv, understreker forsvarsministeren.

– Dette mennesker som har reist ut, har meldt seg inn i en terrororganisasjon og antagelig vært med på ganske mange stygge operasjoner, sier Bakke-Jensen.

– Hovedmålet vårt er å skape så stor stabilitet i Irak at du kan bygge opp et rettsvesen som fungerer der. Det er også et mål å få gjort det samme i Syria, sier han.