Enslige mindreårige seksuelt misbrukt i amerikanske migrantleirer, ifølge lekket dokument

Rundt tusen barn har hvert år siden 2014 blitt seksuelt misbrukt i amerikanske migrantleirer, viser et lekket dokument.

Kongressrepresentanten Ted Deutch lekket dokumenter til Axios, et nyhetsnettsted, om seksuelle overgrep mot enslige mindreårige asylsøkere.
  • Inger Lise Hammerstrøm

Over tusen barn har hvert år mellom 2014 og 2018 blitt utsatt for seksuelle overgrep etter at de har kommet over grensen fra Mexico til USA. Det kommer frem i et dokument fra det amerikanske helsedepartementet som lekket til nyhetsnettstedet Axios forrige uke.

Barna som er enslige mindreårige, er blitt internert i leirer der de følges opp av voksne mens de venter på å få søknaden sin om asyl behandlet. Her har over 4000 av dem blitt utsatt for overgrep enten av voksne eller andre mindreårige, ifølge dokumentet.

Berøring og kikking

Helsedepartementet har ifølge dokumentet mottatt 4556 anklager, av dem er 1303 sendt til Justisdepartementet for behandling i FBI.

Anklagene dreier seg om at ansatte skal ha innledet forhold til enslige mindreårige, visning av pornografi, berøring av kjønnsorganer og rapporter om at de mindreårige er blitt sett på mens de dusjer.

Anklagene om de etterforskede overgrepene fordeler seg slik.

Fra migrantleir for mindreårige i Texas.
  • 178 av overgrepene skal være begått av ansatte.
  • 851 av overgrepene er gjort av andre mindreårige.
  • 19 er av voksne som ikke er ansatt ved institusjonene.
  • 254 har oppgitt ukjent som gjerningsperson.

– Anklager tatt på alvor

Dokumentene ble lekket fra kongressrepresentant og demokrat Ted Deutchs kontor og kom Axios i hende like før en kongresshøring om Trump-administrasjonens familieseparasjonspolitikk.

Overgrepene skal ha funnet sted mellom 2014 og 2018 og strekker seg dermed også tilbake til Obama-administrasjonens periode.

Helsedepartementets talsperson, Caitlin Oakley, sier til Axios at de forstår at dette er sårbare barn i vanskelige omstendigheter og at avdelingen for bosetting av flyktninger (ORR) er fullt klar over at de har ansvaret for at hvert barn får den omsorgen de trenger.

– Når det kommer anklager om seksuelt misbruk eller vanskjøtsel, blir de tatt på alvor, og ORR handler raskt for å sette i gang etterforskning, sier helsedepartementets talsperson Caitlin Oakley til Axios.

Det fremgår av rapporten at ansatte som var anklaget for seksuelt misbruk, i mange av tilfellene fikk sparken.

I desember meldte NPR, en nasjonal radiokanal, at 15.000 barn sitter i migrasjonsleire i USA og at leirene nå er nesten fulle. Mesteparten av dem er unge gutter som har flyktet fra gjengkriminalitet i Sentral-Amerika og nå søker asyl i håp om å få jobb eller skolegang i USA.