Verden

Selvmordsbølge blant mindreårige asylsøkere i Sverige

En rekke enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan har de siste to ukene begått selvmord eller forsøkt å ta livet sitt i Sverige.

Sverige mener deler av Afghanistan er trygt nok til å sende asylsøkere med avslag tilbake. Afghanske myndigheter advarer mot dette og ingen står klare til å hjelpe de som returneres til landet. Foto: AP / NTB scanpix Foto: Muhammed Muheisen / TT / NTB Scanpix

  • NTB

– De siste ukene har syv personer forsøkt å ta livet sitt og tre av dem har lyktes. De var alle fra Afghanistan, alle gutter, forteller Mahboba Madadi i Ensamkommandes forbund.

De enslige, mindreårige asylsøkerne var bosatt på mottak flere steder i Sverige. Madadi mener at de mange selvmordsforsøkene skyldes Sveriges skjerping av asyllovgivningen for enslige, mindreårige asylsøkere.

Les også

Sprengt kapasitet, kamphandlinger og sivile tap: Slik beskriver norske myndigheter situasjonen i Afghanistan

– De er redde for å bli utvist og har mistet håpet, sier han.

Feil alder

Svenske immigrasjonsmyndigheter mener også at mange av asylsøkerne oppgir feil alder, og konkluderer etter helseundersøkelser med at de ikke er mindreårige.

Andelen afghanske gutter som fikk underkjent alderen de hadde oppgitt, var 47 prosent i 2015 og 36 prosent i 2016.

Les også

Solberg om FN-teksten om fengsling av barn Norge jobbet for å endre: Formuleringen ble for snever

– Det er mye stress. Det er ensomhet og det er fremfor alt håpløshet. De vet ikke hva som venter dem, sier Madadi.

-Trygt nok

Migrationsverket i Sverige besluttet i 2016 at enkelte områder av Afghanistan var «trygge nok» til at asylsøkere med avslag kunne returneres. Det til tross for at afghanske myndigheter sier at de ikke kan garantere for sikkerheten til dem som sendes tilbake.

– Det fins ingen myndigheter der som tar hånd om disse guttene. Bare de som har familie, greier å holde hodet over vannet. Har du ingen familie, så har du heller ingen som støtter deg. Enten forsøker de å flykte igjen, blir rekruttert til hæren eller slutter seg til væpnede grupper. Dette er ikke særlig gode alternativer, sier lederen i Svenska Afghanistankomiteen, Anders Fange.

Les også

Sendt ut selv om retten fastslo at han er et barn: «Vi er utrygge her i Kabul og redde for å gå ut»

Les også

Afghanistans ambassadør: – Dette er det verst tenkelige tidspunkt å sende flyktninger tilbake

(©NTB)