Kina planlegger nettsensur i Hongkong

Kina har lagt fram planer for sensur av Hongkongs internett, en praksis som lenge har vært etablert i Fastlands-Kina.

Hongkongs leder Carrie Lam sier regionens autonomi ikke er truet, selv om Kina planlegger sensur av Hongkongs internett, slik praksis er i Fastlands-Kina.
  • NTB

Mandag kveld la Kina fram et 116 sider langt dokument, som blant annet fastslår at staten skal få retten til å sensurere internett i Hongkong.

Politiet får også ytterligere fullmakter i etterforskning av saker som har betydning for den nye nasjonale sikkerhetsloven.

Den omstridte loven trådte i kraft 30. juni, og retter seg mot handlinger som kinesiske myndigheter mener kan splitte Kina og undergrave statsmakten, samt terrorhandlinger og annen oppførsel som truer nasjonal sikkerhet. Dermed kan aktivister som vil ha uavhengighet eller autonomi, straffes for sine meninger.

Hongkongs leder Carrie Lam sier loven vil bli innført med full effekt i Hongkong. Hun oppfordrer demokratiaktivister til ikke å gjøre motstand.

– Hongkongs regjering kommer til å anvende denne loven med kraft. Jeg advarer radikale mot å forsøke å bryte loven eller gå over streken, ettersom konsekvensene er svært alvorlige, sier hun ifølge AFP. Samtidig benekter hun påstander om at sikkerhetsloven innebærer slutten på Hongkongs autonomi.

– Jeg er svært trygg på at både troen på «ett land, to systemer» og Hongkongs framtid vil øke, sier Lam.