Paven ber om Nord-Korea-forhandlinger og nevner Norge som mulig megler

Pave Frans tar til orde for forhandlinger for å løse den spente situasjonen mellom USA og Nord-Korea. Et land som Norge kunne være megler, mener han.

Paven holdt en pressekonferanse om bord på flyet sitt hjem fra Egypt.

På vei hjem fra sitt besøk i Egypt sa paven til reportere som reiste sammen med ham at det er behov for «forhandlinger med sikte på en diplomatisk løsning».

– Det er mange meglere i verden som har stilt seg til disposisjon. For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven da han igjen kom inn på temaet han omtalte som «en verdenskrig i flere deler.

– Disse er konsentrert rundt steder der temperaturen allerede er høy. I Korea ser det i dag ut til at det er ferd med bli for hett.

Utenriksminister Brende: Setter pris på at paven har lagt merke til Norge

«Jeg setter pris på at paven har lagt merke til Norges internasjonale engasjement for fred i flere konfliktområder blant annet i Colombia, hvor vi har hatt en nær dialog med den katolske kirke», heter det i en epost fra utenriksminister Børge Brende.

«Norge følger situasjonen tett og Nord-Korea var også et sentralt tema i mine møter i Kina nylig. Norge støtter fullt opp om sikkerhetsrådsresolusjonene om sanksjoner mot Nord-Korea», heter det i e-posten.

Brende poengterer at det er viktig at spenningsnivået ikke eskalerer. «Målet må være å få Nord-Korea tilbake i forhandlingssporet, og at landet lever opp til sine internasjonale forpliktelser».

Mislykket test

Pavens kommentarer kommer etter at Nord-Korea lørdag gjennomførte nok en missiltest, samtidig som USA jobber for å skjerpe sanksjonene mot regimet ytterligere.

Det som ifølge Sør-Korea var en mislykket oppskyting, skjedde bare timer etter at USAs utenriksminister Rex Tillerson hadde varslet FNs sikkerhetsråd om «katastrofale konsekvenser» dersom resten av verden – og især Kina – ikke presset Nord-Korea til å gi opp sitt våpenprogram.

– Forsiktig og tålmodig

Også Filippinenes president kom lørdag med noen velmente ord om hvordan han mener USA kan bidra til å unngå at konflikten med Nord-Korea tilspisser seg ytterligere.

– Det påligger USA, som den som kan slå hardest, å være forsiktige og tålmodige, sa Duterte etter et toppmøte i Manila der lederne for ti land i det sørøstasiatiske samarbeidet ASEAN var samlet. Han sier lederne i regionen er «ekstremt bekymret» og advarer mot at et feiltrinn på Korea-halvøya kan «utløse en katastrofe».