Verden

Kinas nye toppledelse presentert – ingen etterfølger for Xi

Det finnes ingen åpenbar fremtidig arvtager etter president Xi Jinping blant de fem nye medlemmene av Politbyråets stående komité, som ble presentert på kommunistpartiets 19. kongress onsdag.

Kinas nye toppledelse, politbyråets stående komité, fra v.: Han Zheng, Wang Huning, Li Zhanshu, Xi Jinping, Li Keqiang, Wang Yang og Zhao Leji.
  • Jørgen Lohne

Statsminister Li Keqiang er den eneste fra den tidligere stående komité som blir med videre i Kinas øverste maktorgan, foruten president og generalsekretær Xi Jinping selv.

Nye medlemmer av Politbyråets stående komité, utpekt bak lukkede dører av kommunistpartiets fremste elite, er: Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji og Han Zheng.

  • Xi Jinping kan bli Kinas «keiser» på livstid: I dag ser vi første tegn på hvor lenge han vil bli ved makten.

Ingen etterfølger blant de nye medlemmene

Observatører og eksperter slår fast at ingen av de nye medlemmene fremstår som den som kan overta som Kinas toppleder i 2022, når Xi Jinping har hatt makten i 10 år.

Dette vil gi ny kraft til spekulasjonene om at Xi kan ha planer om å fortsette som generalsekretær i kommunistpartiet og landets president også utover de to femårsperiodene som han normalt skulle inneha Kinas øverste posisjoner.

Xi er landets mektigste leder siden folkerepublikkens grunnlegger Mao Zedong, og partikongressen har vedtatt at hans tanker skal inkluderes i kommunistpartiets grunnlov.

Klart brudd med uskreven regel

– De nyutpekte lederne er alle parti-teknokrater i 60-årene eller i slutten av 50-årene, og dette bryter med den uskrevne regel om at det skal være minst én yngre mann i komiteen, den kommende lederen, påpeker BBC.

Til sammenligning: Da Xi Jinping og Li Keqiang ble medlemmer av den stående komité under den 17. partikongress i 2007, var det et svært tydelig signal om at de to skulle bli landets toppledere, henholdsvis president og statsminister, fem år senere.

Li Zhanshu, den av de nye mennene i den stående komité som trolig har det næreste forholdet til Xi, vil få ansvaret for å lede Folkekongressen, Kinas parlament, som har som sin viktigste oppgave å fatte formelle politiske vedtak etter anvisning fra partiets toppledelse.

Zhao Leji, i dag sjef for kommunistpartiets viktige organisasjonsavdeling, kommer ifølge Reuters til å etterfølge Xis nære allierte fra det utgående politbyrået, Wang Qishan, som sjef for den sentrale kommisjon for disiplin-inspeksjon. Han blir dermed Kinas øverste korrupsjonsjeger.

Utfordrere nådde ikke til topps

Den sørlige provinsen Guangdongs partisekretær Hu Chunhua og Chongqings partisjef Chen Min‘er ble tidligere ansett som mulige arvtagere til Xi Jinping.

Men dette kan nå utelukkes, etter at ingen av dem ble utpekt til politbyråets stående komité. Begge er imidlertid valgt inn som «menige» medlemmer av selve politbyrået, et trinn under toppen av maktpyramiden.

Kjønnsbalansen er ikke så imponerende i Kinas kommunistpartis øverste organer. Som ventet ble bare menn utpekt til topp-posisjonene i politbyråets stående komité, og i selve politbyrået er bare to av 25 medlemmer kvinner.

Vestlige medier stengt ute

Store og toneangivende vestlige medier fikk ikke være til stede da Kinas nye toppledelse ble presentert. Så vel BBC, Financial Times, The Economist og New York Times måtte vente på gangen i Folkets store hall.

BBC ser dette som et klart tegn på Kinas økende besluttsomhet når det gjelder å kontrollere hva som rapporteres om landet, hjemme så vel som utenriks: Ingen offisiell grunn til utestengelsen ble oppgitt, men journalister fikk underhånd beskjed om at de var nektet adgang på grunn av hva de tidligere hadde rapportert, melder den britiske kringkasteren.

https://twitter.com/JorgenLohne

jl@ap.no

Les mer om

  1. Politikk
  2. Xi Jinping
  3. Kina