Meslingutbrudd i Sverige

Svenske myndigheter frykter en meslingepidemi etter at seks nye tilfeller av meslinger er oppdaget den siste uka i Göteborg.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har trappet opp beredskapen og satt inn ekstra tiltak for å hindre at smitten sprer seg.

– Det kan dreie seg om flere hundre mennesker som er utsatt for smitten, sier Anders Goliger, som er kommunikasjonsansvarlig ved sykehuset.

Det første tilfellet ble oppdaget 10. desember da en uvaksinert person søkte legehjelp på Östra sjukhusets akuttavdeling.

Siden er det oppdaget seks nye tilfeller, blant dem et barn som ble innlagt på Drottning Silvias barnesykehus natt til lille julaften.

Alle som kan ha vært i kontakt med dem som er syke er kontaktet, blant dem en mor som var på Sahlgrenska med sine barn i julehelgen. Hun fikk beskjed om at hennes barn måtte vaksineres innen 72 timer.

Potensielt livsfarlig

Meslinger er uvanlig i Sverige, men vanligere i andre land. Sykdommen medfører høy feber og utslett, og kan føre til alvorlige og potensielt livsfarlige komplikasjoner og følgesykdommer.

Takket være at de fleste barn i Sverige er vaksinert, er det langt enklere å demme opp for en epidemi. Men det er viktig å mobilisere mot en voksende antivaksinekampanje, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Det er veldig viktig å få tak i dem som har vært i kontakt med meslingtilfellene, så man kan gi dem forebyggende behandling som hindrer at de blir akutt syke, sier han.

Tegnell viser til at meslinger er den klart farligste av de store barnesykdommene, selv om de som smittes klarer seg uten komplikasjoner om de får behandling i tide.

Flokkimmunitet

At bare en svært liten del av den svenske befolkningen – rundt 1 prosent, ifølge Tegnell, ikke er beskyttet mot meslinger, gjør det forebyggende arbeidet lettere.

– Slike utbrudd pleier å være over svært raskt. Det er ikke som i andre land, der tusener kan rammes. Her pleier det å ebbe ut etter noen få tilfeller, sier han.

Ikke desto mindre mener han det er viktig å motarbeide en voksende motvilje hos enkelte mot vaksiner, slik som i Tyskland og Italia, der det har vært dødsfall blant uvaksinerte som følge av meslinger.

– Det er nok flere foreldre enn før som er i tvil. Men selv om ikke alle vaksinerer sine barn med en gang ved 18 måneders alder, er det fortsatt 98 prosent av alle barn som til slutt er vaksinert. Og i slike situasjoner som nå, er det det som gjør forskjellen, sier han.