Israels ulovlige bosetninger vokser

Stadig flere israelere flytter inn i bosetninger i de okkuperte palestinske områdene, viser tall fra bosetternes egen organisasjon.

Israel utvider nå bosetningen Modiin Illit vest for Ramallah, der det ved årsskiftet bodde rundt 73.000 bosettere. Foto: AP / NTB scanpix
  • NTB
Israel har bygd 15.000 nye boliger i de ulovlige bosetningene på Vestbredden siden Donald Trump overtok som president i USA for to år siden. Foto: AP / NTB scanpix

Ifølge Yesha Council, som er en paraplyorganisasjon for bosetningene Israel har etablert i områdene landet okkuperte i 1967, var innbyggertallet i bosetningene ved årsskiftet 448.672, en økning på 3 prosent fra året før.

Rundt 200.000 andre bosettere har slått seg ned i Øst-Jerusalem, som også er okkupert og senere annektert av Israel.

For ti år siden var den årlige befolkningsveksten i bosetningene oppe i 5,8 prosent, og Yesha Council mener at det må bygges flere boliger.

– Den åpenbare konklusjonen er at det i de siste årene ikke har vært bygd nok, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Utvides stadig

Ifølge den norskstøttede israelske fredsorganisasjonen Peace Now godkjente israelske myndigheter i desember planer om å bygge 2.200 nye boliger i bosetningene,

Byggeaktiviteten har skutt i været siden Donald Trump overtok som president for to år siden. I løpet av denne tiden har Israel godkjent bygging av 15.000 nye boliger i bosetningene på Vestbredden, ifølge Peace Now.

Ultra-ortodokse jøder utgjør rundt en tredel av innbyggerne i bosetningene på Vestbredden, mens de i Israel utgjør rundt 10 prosent av befolkningen.

Ulovlige

De israelske bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Det er nå 132 bosetninger og 106 såkalte utposter på Vestbredden. De fleste av dagens bosetninger var i utgangspunktet slike utposter, opprettet uten israelske myndigheters godkjenning.

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

Bosetningspolitikken er et hinder for arbeidet med å finne fram til en varig fredsløsning mellom israelere og palestinerne, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).