Verden

Gulizar risikerer 22 års fengsel i Tyrkia. Bilder som skulle gi opphold i Norge, kan ha gitt Tyrkia bildebevis.

ISTANBUL (Aftenposten): Gulizar Tasdemir ble ikke trodd av Norge og utlevert til Tyrkia. Da norsk politi transporterte henne ut, kan fellende bildebevis ha fulgt med til Tyrkia.

Gulizar Tasdemir ble avbildet sammen med PKK-lederen i Syria på 90-tallet. Dette og andre bilder blir brukt som bevis mot henne.
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

Rettssaken som i dag startet mot Gulizar Tasdemir (42), kan ende med opptil 22 års fengsel. Det opplyser hennes tyrkiske advokat Raziye Öztürk. Tasdemir er tiltalt for å ha vært et ledende medlem i den kurdiske opprørsgruppen PKK, som i Tyrkia anses som en terrororganisasjon.

Den 42 år gamle kvinnen søkte om asyl i Norge, men norske myndigheter trodde ikke på hennes forklaring om at hun risikerte straff i Tyrkia på grunn av sitt engasjement for PKK. Derfor ble hun kastet ut av Norge den 4. juli i fjor.

Også på dette bildet er Gulizar Tasdemir avbildet sammen med PKK-lederen Abdullah Öcalan. Bildet er trolig tatt i Syria, senest høsten 1998, altså mens Gulizar var 22 år gammel eller yngre.

Bildebevis kan skjerpe straffen

Blant bevisene som nå blir brukt mot henne, er bilder som viser at hun har vært sammen med ledende personer i PKK, deriblant lederen Abdullah Öcalan.

– Tiltalen mot henne er blitt skjerpet på grunn av disse bildene. Påtalemyndigheten mener det beviser at Tasdemir har hatt en ledende rolle og ikke bare har vært et vanlig medlem, sier advokaten hennes til Aftenposten.

– Det fører til at den maksimale straffen øker fra 15 til 22 års fengsel.

Dette bildet viser Gulizar Tasdemir mens hun er et landlig sted, muligens i en PKK-leir i Syria eller Irak.

Hevder norsk politi bidro til at Tyrkia fikk bildebevis

Disse bildene tror Gulizar Tasdemir lå lagret på en minnebrikke hun hadde i bagasjen sin. Hun hadde disse bildene fordi hun la dem med som bevis da hun klaget på det første avslaget om opphold i Norge.

– Før hun ble sendt ut av Norge forsøkte Gulizar Tasdemir å forklare for politiet at bagasjen hennes inneholdt noe som kunne være skadelig for saken hennes dersom den havnet i tyrkiske hender. Men norsk politi ville ikke la henne få tilgang til bagasjen hennes, hevder hun. Bagasjen havnet hos tyrkisk politi, sier hennes norske advokat Jan Birkeland.

Politiet: Oppfordret Tasdemir til ikke å ta med billedmateriale til Tyrkia

Politiets utlendingsenhet har en ganske annen fremstilling.

– Politiet hadde ikke kjennskap til hva slags bilder og informasjon som lå på Tasdemirs mobiltelefoner og USB-stikker. Transportfører og transportledsager gjorde gjentatte forsøk på å kommunisere med henne for å avklare om hun ønsket å ha med bildene til Tyrkia uten at det førte frem. Politiet oppfordret Tasdemir om ikke å ta med materialet til Tyrkia, opplyser kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset Politiets i utlendingsenhet til Aftenposten.

De bekrefter at Tasdemir hadde bagasje som ble sjekket inn.

– Man får normalt ikke utlevert bagasje før passkontrollen, slik at denne måtte i så fall hentes på bagasjebånd etterpå. Når personen har passert passkontrollen avsluttes politiets oppdrag. Om og hvem som henter bagasjen får norsk politi sjelden informasjon om, skriver PU.

Les også

Megaprosjektet Erdogan ikke skryter så mye av: Å fengsle flere tyrkere

Norge trodde ikke engang hun var medlem

Mens altså tyrkiske myndigheter mener Tasdemir har vært et ledende medlem i PKK, så nektet norske asylmyndigheter å tro at hun engang var et vanlig medlem.

Utlendingsmyndighetene avslo asylsøknaden hennes. De begrunnet sin skepsis med at hun overfor norske myndigheter forklarte seg ulikt på ulike tidspunkt om hvorvidt hun var medlem i PKK eller ikke. De la også vekt på at da den norske ambassaden undersøkte saken hennes høsten 2016, kunne man ikke finne noen sak mot henne i det tyrkiske rettsapparatet.

Det mener hennes tyrkiske advokat at de burde ha gjort.

– Hun har vært under formell etterforskning siden minst 2015. Dette burde Norge ha funnet ut da de undersøkte saken, sier hun.

Les også

Tyrkia beskyldes for å kidnappe sine fiender i utlandet. For 20 år siden ble PKK-lederen lurt.

Rapport til UD: – En stor mangel

Gulizar Tasdemir protesterte heftig da norsk politi dro henne med på flyet til Tyrkia den 4. juli i fjor. Da hun kom frem til Tyrkia ble hun umiddelbart arrestert og deretter hengt ut i tyrkiske medier som PKK-terrorist.

– Det var «en stor mangel» at man ikke oppdaget at Gulizar Tasdemir ble etterforsket og at hun var ettersøkt, slår en tyrkisk advokat fast i en rapport han skrev for den norske ambassaden etter at Tasdemir ble arrestert.

I rapporten spekuleres det på flere mulige forklaringer på hvorfor man ikke fant noen opplysninger om etterforskningen mot Tasdemir.

En mulig forklaring kan være at navnet hennes «Gulizar» er skrevet «Güllüzar» i påtalemyndighetens dokumenter. Likevel kunne man fått treff da man søkte på personnummeret hennes.

– Personnummeret hennes står på dokumentene fra 2015, sier advokaten til Aftenposten.

En annen mulig forklaring er at tyrkiske myndigheter bevisst skjulte etterforskningen mot henne.

Forsvareren vil hevde klienten hadde en mindre rolle

Et av påtalemyndighetens vitner hevder Tasdemir var leder for PKK i Agri-distriktet i Tyrkia i 1992.

– Dette kan ikke stemme, siden Gulizar da bare var 16 år gammel og kun hadde vært med i organisasjonen i ett år, sier advokat Öztürk. – Gulizar sier hun ikke engang var i Tyrkia på dette tidspunktet.

Andre vitner i saken har beskrevet at Gulizar har jobbet ved et sykehus og vært til stede i PKK-leirer i Irak eller Syria.

Advokat Öztürk sier hun vil legge vekt på at det kun foreligger opplysninger om at Tasdemir kun har gjort logistisk arbeid eller har jobbet på et sykehus tilknyttet PKK. De vil bestride påstanden fra påtalemyndigheten om at hun hadde en ledende rolle.

– Vi vil også hevde at hun sluttet i organisasjonen i 2011, sier advokaten.

Rettssaken startet i Tasdemirs hjemby Dogubeyazit, langt øst i Tyrkia. Men Tasdemir, hennes tyrkiske advokat og hennes norske advokat Jan Birkeland, fulgte forhandlingene via videolink fra Bakirköy kvinnefengsel i Istanbul.

Rettsforhandlingene kom i gang svært forsinket og dommerne besluttet å utsette høringen av Tasdemir til 7. mars. Inntil da må hun fortsette å sitte fengslet.

Norske myndigheter vil ikke stille til intervju

Utlendingsnemnda (UNE), som avslo Tasdemirs asylsøknad, vil ikke stille til intervju om saken.

De skriver i en e-post at det «foreligger nye opplysninger og nye forhold i saken». De opplyser at Utlendingsdirektoratet (UDI) nå vurderer om Tasdemir tidligere burde fått eller nå bør få oppholdstillatelse i Norge. Et eventuelt avslag kan ankes til UNE.

– Vi finner det ikke riktig å gå inn i detaljer i saken nå siden den er sendt tilbake til UDI for førsteinstansbehandling, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster.

Les mer om

  1. Tyrkia
  2. Utlendingsdirektoratet
  3. Utlendingsnemnda (UNE)