Verden

Myndighetene innrømmer: Mer enn 1400 døde i Puerto Rico etter orkanen Maria i fjor

Strømmen var borte i flere måneder på øygruppen Puerto Rico. Foto: Carlos Giusti / AP / NTB scanpix

De offisielle dødstallene har i ett år vært 64, men myndighetene har nå erkjent at dødstallene er vesentlig høyere, ifølge The New York Times.

  • Eirik Husøy
    Eirik Husøy
    Journalist

I en skaderapport som skal leveres til kongressen torsdag, er planene for å gjenoppbygge øygruppen omtalt.

Myndighetene på øya estimerer at gjenoppbyggingen vil koste 139 milliarder dollar – rundt 1.150 milliarder norske kroner.

I det stille medgir de også at antall døde trolig er mer enn 20 ganger flere enn de offisielle dødstallene, skriver The New York Times.

Flom på Puerto Rico som følge av orkanen. Bildet er tatt 20. september i fjor. Foto: Carlos Giusti / TT / NTB scanpix

Kritisert for underrapportering

I løpet av de siste fire månedene i 2017 døde det 1427 flere mennesker enn gjennomsnittet i samme tidsperiode de fire foregående årene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er disse tallene myndighetene nå har anerkjent som dødsfall som er knyttet til naturkatastrofen, ifølge The New York Times.

«Selv om de offisielle dødstallene fra det puertoricanske departementet for offentlig sikkerhet i utgangspunktet var 64, ser antallet ut til å være betydelig høyere», heter det i et utkast til rapporten - som senere henviser til tallet på 1427.

Myndighetene er blitt kraftig kritisert for underrapportering av dødstall. Tallene er ikke blitt anerkjent av myndighetene før nå.

De offisielle dødstallene er fortsatt ikke oppdatert, men Pedro Cerame, en talsperson for myndighetene, sier at de alltid har forventet at tallene kom til å bli høyere, og at anslaget er realistisk, men at de trenger solide data før de konkluderer. I det endelige utkastet av skaderapporten er henvisningen til tallet 1427 fjernet og språket endret, skriver The New York Times.

Øygruppen, som er en selvstyrt del av USAs territorium, har rundt 3,3 millioner innbyggere.

Trump skrøt av lave dødstall

I september i fjor sveipet orkanen Maria over den karibiske øygruppen med knusende kraft. Strømmen ble slått ut og et titall personer ble meldt omkommet.

Etter hvert steg dødstallene som følge av flom, jordskred, selvmord, mangel på helsetilbud og -forsikring og andre faktorer, men det offisielle tallet stoppet likevel på 64.

Da USAs president Donald Trump besøkte Puerto Rico etter orkanen, sa han at myndighetene burde være «veldig stolte» for at ikke tusenvis døde, som under en «ekte katastrofe som orkanen Katrina».

Sistnevnte orkan kostet 1833 personer livet da den blant annet førte til at flere diker brast i New Orleans i 2005.

Store ødeleggelser som følge av orkanen Maria i Guayma i Puerto Rico 20. september i fjor. Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Kan være betydelig høyere

Flere forskergrupper har i ettertid bestridt de offisielle dødstallene i Puerto Rico og gitt uttrykk for at de ikke engang kommer i nærheten av det reelle antallet menneskeliv som gikk tapt.

Forskere ved Harvard har tidligere konkludert med at orkanen har tatt minst 4600 menneskeliv - og tallet kan være så høyt som 5700, ifølge NTB.

De fleste dødsfallene som er registrert av Harvard, er knyttet til problemer med medisinsk behandling på grunn av strømbrudd, som varte i flere måneder, og ødelagte veier.

Hvis tallene til Harvard-forskerne er i nærheten av det reelle antallet døde, vil antall menneskeliv tapt som følge av orkanen Maria langt overgå dødstallene etter Katrina.

Les mer om

  1. Puerto Rico
  2. Ekstremvær