Verden

Antall russere stuper. Nå tar Putin grep for å snu trenden.

MOSKVA (Aftenposten): President Vladimir Putin vil øke den økonomiske støtten til barnefamilier kraftig.

Putin foreslo å bruke mye mer penger over offentlige budsjetter for å kutte antall fattige i landet og gjøre situasjonen bedre for barnefamilier. Målet er å snu nedgangen i folketallet.
 • Per Kristian Aale
  Per Kristian Aale
  Aftenpostens Russland-korrespondent
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

For 15. gang holdt president Vladimir Putin tale om rikets tilstand.

– Vi har et demografisk problem, og folketallet synker. Det betyr ikke at vi skal akseptere denne situasjonen, sa Putin til stor applaus fra de rundt 2000 politikerne som satt i salen.

Han holdt talen for begge kamrene i nasjonalforsamlingen, regjeringen, dommerne fra grunnlovsdomstolen og høyesterett og regionale politikere.

– Det å få barn skal ikke bety at risikoen øker for å bli fattig, men slik er det i dag.

Putin vil blant annet hjelpe barnefamiliene på følgende måte:

 • Øke den direkte økonomiske støtten til barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen.
 • Øke støtten til familier med barn som har nedsatt funksjonsevne.
 • Skattelettelser.
 • Subsidiere boliglån, og at store barnefamilier skal få nedskrevet lånet med inntil 56.000 kroner.
Russlands president Vladimir Putin.

Færre russere

Etter flere år med høyere fødselstall, snudde trenden i fjor. I 2018 var det flere russere som døde enn antall barn som ble født. Samtidig sank innvandringen til Russland kraftig. Det bidro til at folketallet sank for første gang på ti år til 146,8 millioner, ifølge Rosstat.

Ekstremt stor dødelighet under krigen gjør at Russland med 25 års mellomrom opplever en periode med betydelig fall i fødselstallene.

President Vladimir Putin holdt talen for begge kamrene i nasjonalforsamlingen, regjeringen, dommerne fra grunnlovsdomstolen og høyesterett og regionale politikere.

Vil få fart på økonomien

De siste årene har Putin snakket mest om utenrikspolitiske forhold, men det gjorde han ikke onsdag.

– Jeg vil først og fremst snakke om innenrikspolitiske problemer, og ikke minst økonomiske utfordringer. Særlig gjelder det ordren jeg ga i mai om å sikre høy økonomisk vekst og at vi skal gjennomføre flere nasjonale prosjekter for å få det til.

Presidenten har gitt regjeringen beskjed om at den skal sikre en økonomisk vekst som er høyere enn verdensgjennomsnittet, altså rundt 3,5 til 4 prosent i året. På den måten skal Russland bli en av verdens fem største økonomier.

For å få høyere økonomisk vekst planlegger Putin å øke de statlige investeringene de neste fem årene. Bare i år skal det brukes over 800 milliarder kroner for å ruste opp infrastrukturen, såkalte nasjonale prosjekter, ifølge avisen Vedomosti.

Økonomien hangler

Russland har hatt flere år med økonomisk nedgang eller stagnasjon, og 2019 ligger an til å bli det sjette året med reallønnsnedgang, viser ferske tall fra det statlige statistikkbyrået Rosstat.

Det har gjort Putin historisk upopulær, og for første gang klandres han for økonomiske vansker.

I mars i fjor ble Putin gjenvalgt med 77 prosent av stemmene. I dag ville kun 45 prosent stemt på ham, ifølge FOM-instituttet.

Krim-effekten

Også for noen år siden begynte Putin å bli upopulær, og bunnpunktet ble nådd senhøsten 2013. I mars året etter annekterte Russland den ukrainske halvøya Krim, og da skjøt presidentens popularitet i været.

Frem til i mai i fjor var oppslutningen om Putin svært høy, men siden har den begynt å synke. Valgforskere mener at årsaken er at Krim-effekten er brukt opp. Flere meningsmålinger viser at et flertall av russerne nå mener at myndighetene bør prioritere å løse problemene på hjemmebane, og at det er viktigere enn militære operasjoner i utlandet og konfrontasjon med Vesten.

Økt fattigdom

Den hanglende økonomien har gjort at antall fattige har økt. Nesten en fjerdedel av russerne lever nå i fattigdom, noe som innebærer at de ikke har råd til å kjøpe mer enn akkurat det som er nødvendig for å overleve, viser en fersk undersøkelse.

– Siden år 2000 er antall fattige sunket kraftige, men vi må jobbe målrettet for å få tallet enda lenger ned, mente Putin.

Presidenten ønsker å starte et kvalifiseringsprogram der arbeidsledige kan få økt økonomisk støtte mot at de øker sine kvalifikasjoner slik at de lettere kan få jobb. Han vil også ha en ordning der russere som får økonomiske problemer, kan få en pause med å betale avdrag og renter på boliglånet inntil de kommer seg på bena igjen.

Bedre ratingen?

Russiske kommentatorer mente at talen var et forsøk fra Putin på å stoppe den negative trenden i befolkningens tillit til ham.

Putin ville også:

 • Bedre helsetjenestene over hele landet, og han vil ha en incentivordning for leger slik at flere flytter ut i regionene.
 • Bedre læringsmiljøet på alle skoler. I dag er forholdene oppgradert på 85 prosent av skolene, men fortsatt er det mange skoler som ikke har oppvarming og innlagt vann, og elevene må gå på utedo. Han sa at dette problemet må løses i løpet av to år.
 • Forholdene for små- og mellomstore bedrifter må bedres for å sikre en høyere økonomisk vekst.
 • Økte bevilgninger til kultursektoren slik at det kan bygges flere kulturhus og fritidsklubber rundt i landet.

Vil du lese flere artikler østfra?

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Vladimir Putin
 2. Russland