Verden

Forsker tror mer på benådning enn soning i Norge for French

KINSHASA (Aftenposten.no): Ønsket om å få Joshua French hjem til Norge støter mot formaljus, diplomatiske begrensninger og det politisk mulige i Kongo.

Tirsdag starter drapssaken mot Joshua French, tiltalt for å ha drept vennen Tjostolv Moland i august i fjor. NTB Scanpix

 • Alf Ole Ask

Tirsdag starter drapssaken mot Joshua French, tiltalt for å ha drept vennen Tjostolv Moland i august i fjor.

Kongos president Joseph Kabila sitter med nøkkelen til Joshua French skjebne. Om han vil, kan han enten benåde ham eller si ja til såkalt soningsoverføring.

— Jeg tror mer på en benådning enn en soningsoverføring. Grunnen er at dersom Joshua French overføres til soning i hjemlandet, og slippes ut av norske myndigheter, vil president Joseph Kabila fremstå som svak og kanskje latterlig i kongolesernes øyne, sier Afrika-forsker Morten Bøås ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til Aftenposten.

Kongos ambassade i Stockholm følger nøye med på hvordan norske medier dekker denne saken. I Kongo er den offentlige interessen for saken ganske liten, men byråkrater og politikere følger den.

Bekrefter oppfatning

Aftenposten har snakket med flere som i lang tid har vært tett innpå denne prosessen fra norsk side. De understreker forskerens problemstilling. President Kabila og hans rådgivere vet meget godt at dersom French kommer hjem til Norge, vil han trolig om kort tid bli sluppet fri.

Grensen for benådning av helsemessige og sosiale grunner er lavere i Norge enn i Kongo

— Moland ble dømt for drapet på sjåføren i mai 2009. French for medvirkning. Nå er Moland død. Dermed kan det tenkes at president Kabila ønsker å få løst denne saken og slippe presset fra Norge og Storbritannia, sier Afrika-forsker Bøås.

Daværende utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jens Stoltenberg tok opp Joshua French skjebne med Kongos president Joseph Kabila under FNs hovedforsamling i fjor. Statsministerens kontor

Dette at French tross alt «bare» er dømt for medvirkning til drap på sjåføren, er et resonnement som mange på norsk side i denne saken har hatt tro på kunne føre til en benådning eller soningsoverføring. Rettssaken som starter i Kinshasa tirsdag, der French overraskende står tiltalt for drap på Moland, gjør saken mindre oversiktlig.

Intern strid

Bøås mener dette kan tyde på et internt maktspill i Kongo. Hvis det handler om interne stridigheter i Kinshasa, tror Bøås det kan det dreie seg om ulike fraksjoner knyttet til justismyndigheter, påtalemakt, eller spenninger mellom sivil og militær påtalemakt.

Han viser til at president Kabila styrer ved å spille på slike motsetninger.

Dette kan gjøre det mindre attraktivt for presidenten og hans rådgivere å finne en løsning, fordi de kan bli beskyldt for å være unnfallende overfor en hvit europeisk stat. Noe som ikke styrker en leders politiske aksjer i Kongo.

Soningsoverføring?

French og familien har lenge vært opptatt av å få til en soningsoverføring.

Så hva innebærer en soningsoverføring? Må Norge da godta en dom i Kongo som rettskraftig i Norge?

Det er Justisdepartementet og ikke UD som håndterer dette spørsmålet.

I Justisdepartementet er dette nå så ømfintlig at Aftenposten etter et døgn får et skriftlig svar som på generelt vis belyser problemstillingen:

— En soningsoverføring innebærer at en person som har en rettskraftig dom i en stat kan overføres til fortsatt soning av denne dommen i sitt hjemland, skriver senior informasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange og legger til:

- For at dette skal kunne skje, må det foreligge en avtale om soningsoverføring mellom de to statene. De fleste overføringer skjer etter Den europeiske konvensjonen om soningsoverføring. Hvis soningsoverføring ikke skjer etter denne konvensjonen, kan det skje på bakgrunn av separate avtaler som er inngått mellom de to statene, heter det.

Norge har ikke soningsoverføringsavtale med Kongo.

Klare vilkår

Videre skriver Justisdepartementet:

— En slik avtale/konvensjon oppstiller vilkår for overføring. Disse vilkårene kan være noe forskjellige. En soningsoverføring innebærer som hovedregel at den strafferettslige reaksjonen som er fastsatt i domslandet legges til grunn. Det er i noen tilfeller mulighet til å omgjøre den strafferettslige reaksjonen, men det er ikke adgang til å prøve skyldspørsmålet. Dersom straffen er i strid med norsk lov, kan straffeutmåling og straffart endres innenfor visse rammer.

Når det gjelder hva som kan avtales mellom to land – er det også her åpninger:

— Dersom en overføring er ønskelig mellom Norge og en stat som vi ikke har en soningsoverføringsavtale med, kan vi etter lov om domfelte §12 og 13 overføre på bakgrunn av en konkret avtale, heter det i mailen.

Justisdepartementet skriver videre om hva en kan avtale:

— Norge kan inngå avtaler som avviker fra vilkårene som den europeiske overføringskonvensjonen oppstiller. De nærmere vilkårene må avtales i forhandlingene mellom de to statene. Det er imidlertid slik at soning må skje etter norske regler om straffegjennomføring.

Fullbyrder straff ...

— Fullbyrding av utenlandske straffedommer i Norge innebærer at myndighetene påtar seg å fullbyrde avgjørelser om straff som ikke er truffet etter de norske straffeprosessuelle reglene eller på grunnlag av norske straffebestemmelser, heter det i mailen.

Det vil bety for eksempel, at en person som er dømt til livsvarig fengsel i Norge vil være fri etter å ha sonet 14 av de 21 årene – uansett hva slags straff vedkommende er ilagt i et annet land.

Twitter:@foleask

Les også:

 1. Les også

  Kripos til Kongo etter ønske fra Frenchs forsvarere

 2. Les også

  Kongo-saken: Brende snakket med britisk kollega

 3. Les også

  French glad over mange julehilsener

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Brende avventende til melding om benådning av Joshua French

 2. NORGE

  Dette er historien om Joshua French

 3. NORGE

  VG: Avtale om overføring av French til Norge nesten klar

 4. NORGE

  Riksadvokaten: - Ingen aktuell problemstilling å straffeforfølge French i Norge

 5. NORGE

  Moren ga aldri opp – ville ha med sønnen hjem, død eller levende

 6. NORGE

  Kari Hilde French: Stolte for mye på UD