Verden

Filippinsk jurist: Hele nabolag vet om overgrep

Misbruk av barn innad i familien er den vanligste formen for nettovergrep på Filippinene. Fagfolk mener fattigdom gjør at det er en viss aksept for slike overgrep i landet.

I dette fattige nabolaget i byen Bacolod bodde søsknene «Shane» og «Trisha», som A-magasinet skrev om fredag.
  • Solrun Dregelid

Ifølge en fersk dom fra Bergen tingrett ble «Shane» (3) og «Trisha» (7) seksuelt misbrukt av sin egen mor foran et webkamera. Overgrepene ble direktesendt til en norsk vestlending, som bestilte dem. Shane var bare tre måneder, søsteren to år, da misbruket foregikk, skrev A-magasinet fredag. Dommen er anket, da mannen mener at bevisene mot ham utelukkende bygger på nettprat.

Seksuelt misbruk av svært unge barn innad i familien er den vanligste formen for nettovergrep på Filippinene.

– Den yngste vi har hentet ut i en av våre redningsoperasjoner, var bare to måneder gammel, forteller Evelyn Gonzales Pingul, kommunikasjonssjef for International Justice Mission (IJM) på Filippinene.

– Mange som bestiller direkteoverførte overgrep, ønsker barn som ikke har nådd puberteten ennå. De som møter etterspørselen fra nettovergriperne, har ofte både barnas tillit og makt over dem, påpeker hun.

  • Les saken i A-magasinet: Solgt av mamma
Shane og Trisha bor i dag på barnehjem i Bacolod. De har det bra, men savner moren.

Hele nabolag vet

Den frivillige organisasjonen bistår sosialvesen og politi på Filippinene i nesten alle deres aksjoner der de henter ut ofre for nettovergrep. Den har siden 2011 hentet ut 428 barn. 204 av dem var under 13 år. Statistikken viser at 70 prosent av dem som tilrettelegger og gjennomfører de bestilte overgrepene, er foreldre, slektninger eller nære venner.

Fattigdom gjør at det er en viss aksept for slike overgrep på Filippinene, mener Trubya-Abarientos Neomi. Hun er jurist ved Childrens Legal Bureau (CLB), som bistår overgrepsutsatte barn med juridisk bistand.

– Vi har erfart flere ganger at hele nabolag aksepterer at barn blir seksuelt utnyttet fordi folk får fordeler av det. Også når de ikke får fordeler av det, er det ofte tolerert. Alle vet at folk er fattige og at de trenger noe å leve av, sier Neomi.

En femtedel av filippinerne lever under fattigdomsgrensen, ifølge myndighetene. Likevel er det utbredt tilgang til internett og folk har gode engelskkunnskaper. Det er viktige årsaker til at filippinske barn er særlig utsatt.

– Selv en fire-femåring kan forstå instruksjoner på engelsk, påpeker Neomi.

Trubya-Abarientos Neomi er jurist ved Childrens Legal Bureau (CLB).
Fremtiden til Shane og Trisha er uviss. Kanskje blir de tilbakeført til faren.

Anmelder ikke

Juristen mener at aksepten, samt de nære relasjonene mellom offer og overgriper, gjør at overgrepene ikke blir anmeldt.

– Siden barna ikke ønsker ikke å vitne mot sine nærmeste, er det vanskelig å finne bevis. De overgrepsutsatte har heller ikke råd til advokat, og ofte tar det mange år i rettssystemet før en overgriper blir dømt. De aller fleste ønsker bare å komme seg videre og ikke bruke tid og krefter på å forfølge en overgriper rettslig.

Majoriteten av barna blir ikke reddet ut av overgrepssituasjonen. For noen blir konsekvensen at de fører sexforretningen videre til neste generasjon, mener Neomi.

– Å forbli i en overgrepssituasjon kan føre til aggresjon og seksualisert adferd. Ofte blir de utsatte overgripere selv. Det er det eneste de kjenner til. Vi har sett at barn som er hentet ut, men som blir tilbakeført til sine slektninger fordi det mangler bevis, ofte faller tilbake til en situasjon der de blir misbrukt.

Hverken CLB, IJM eller andre organisasjoner som jobber mot overgrep på Filippinene, har statistikk som viser utbredelsen av nettovergrep i landet. Men alle ser ut til å være enige om at Filippinene er et episenter for slike overgrep.

Journalist Solrun Dregelid og fotograf Morten Opedal er til daglig ansatt i Sjømannskirken. Dregelid har tidligere jobbet som journalist i Aftenposten. Denne saken har de laget som frilansere for Aftenposten.

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Nettovergriperne
  3. Filippinene
  4. Webkamera
  5. Familie