- Indonesia bryter skogavtalen med Norge

Indonesia har planer om å hogge skog tilsvarende hele Norges areal, viser en rapport fra Greenpeace International. Et klart brudd på avtalen med Norge, mener miljøorganisasjonen.

Norge inngikk i mai i år en avtale om bevaring av regnskog i Indonesia, der landet forplikter seg til å stanse all hogst av regnskog i minst to år.

Som kompensasjon lover Norge å bidra med opp til seks milliarder kroner til regnskogbevaring.

En rapport fra Greenpeace International avdekker nå at det foreligger regjeringsplaner om å rydde 63 millioner hektar skog i Indonesia, et område på størrelse med Norge.

— Bryter avtalen

- Blir disse planene realisert, bryter Indonesia avtalen med Norge, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til Klassekampen.

Ifølge Greenpeace-rapporten inngår rundt 40 prosent av Indonesias gjenværende naturskog i hogstplanene.

Rapporten blir i neste uke lagt fram for FN, og viser hvilke konsekvenser Indonesias utviklingsplaner for skogbruket, papirindustrien og jordbruket vil få for den viktige regnskogen i landet.

Klimaversting

Indonesia er fra før regnet som verdens tredje verste forurenser av klimagasser, bare slått av USA og Kina, og 85 prosent av landets utslipp kommer fra skoghogst.

Opposisjonen på Stortinget stiller spørsmål ved avtalen regjeringen har inngått med Indonesia.

- Problemet er at regjeringen har gått inn i regnskogsatsingen med bare ett mål for øye, karbonfangst. Da får man slike rare utfall, sier venstres leder Trine Skei Grande.

Jeg syns de må legge inn som kriterie i avtalen med Indonesia at de både tar vare på naturmangfoldet og karbonet. Det er jo regnskogen som skal bevares, sier hun.

Plantasjer

Regnskogfondet er også sterkt kritiske til Norges avtale med Indonesia og frykter at deler av regnskogpengene skal gå til plantasjer for å produsere palmeolje.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) avviser dette.

- De pengene Norge gir vil ikke gå til plantasjer, men plantasjevirksomheten er en stor næring som gir et stort overskudd i Indonesia. Det må vi akseptere. Det er som oljen i Norge. Det vi må arbeide for, er at ikke nye områder av jomfruelig skog blir tatt ut, sa Solheim til Klassekampen mandag.