- Tyrkia er blitt det nærmeste stedet der IS finner utenlandske terrormål

Fordi Tyrkia har gjort det vanskeligere for IS å sende terrorister til Europa, finner IS sine mål i Tyrkia.

Stengningen av flyktningruten fra Tyrkia til Hellas har økt terrortrusselen i Tyrkia. Det sier den ledende svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp.

Tidligere kunne terrorgruppen Den islamske staten infiltrere flyktningstrømmen og dermed få terrorister på plass i Europa. Det var slik de fikk mange av medlemmene av nettverket som angrep Paris og Brussel til Europa. Men etter at EU og Tyrkia den 20. mars inngikk en avtale om å stoppe flyktningstrømmen, har også terroristene mistet en rute til Europa.

Det har IS tatt konsekvensen av, tror Ranstorp.

– IS angriper nå de nærmeste stedene der de kan ramme utlendinger, og det er i Tyrkia, sier forskeren som leder terrorforskningen ved Försvarshgskolan i Sverige.

Tyrkia mener IS sto bak Istanbul-angrepet

Istanbul-guvernør Vasip Sahin og statsminister Binali Yildirim slår fast at tre selvmordsbombere sto bak angrepene på Atatürk-flyplassen tirsdag. Ingen av gjerningspersonene er så langt identifisert, og ingen har tatt på seg skylden for angrepet.

– Funnene som våre sikkerhetsstyrker har gjort, peker mot IS som gjerningsmennene bak dette angrepet, sier Yildirim. Han forsikret om at etterforskningen vil fortsette.

Terrorforsker Magnus Ranstorp.

Fra tilrettelegger til fiende

Dessuten har Tyrkias forhold til IS endret seg radikalt de siste årene. Mens det tidligere var svært enkelt for fremmedkrigere å reise gjennom Tyrkia for å komme seg Syria og Irak, og nærmest var som en motorvei, som Ranstorp kaller det, så har Tyrkia nå satt bremsene kraftig på for denne trafikken.

– Tidligere var det også en lukrativ handel mellom mellommenn i Tyrkia og ulike væpnede grupper i Syria, inkludert IS. Men nå har Tyrkia gått fra å være i en slags tilretteleggerrolle til å bli en fiende, sier Ranstorp.

IS sender derfor sine terrorister til Tyrkia for å destabilisere Tyrkia, og for å mobilisere innenfor egne rekker.

Carsten Bagge Laustsen

Det muliges kunst

Den danske terrorforskeren Carsten Bagge Laustsen tror at dersom det er Den islamske staten (IS) som står bak angrepet på Atatürk-flyplassen, så har de trolig organisasjonens fiender generelt de har villet ramme.

– I motsetning til Al Qaida så regner IS en del stater med muslimsk befolkning som sine fiender og mener det er legitimt med angrep der de fleste som blir drept er muslimer, sier Carsten Bagge Laustsen, som er forsker ved Universitetet i Aarhus.

Angrepet i Tyrkia handler til en viss grad om det muliges kunst. IS gjennomfører angrep der de har folk tilgjengelig for å gjennomføre dem, og på grunn av Tyrkias lange grense mot Syria og Irak og den destabiliserte situasjonen landet er i på grunn av de mange flyktningene, er det vanskelig for tyrkerne å få full kontroll. Det er dessuten relativt enkelt å få tak i våpen i Tyrkia.

– IS har vært under press og vil vise at de er i stand til å gjennomføre angrep der de skader flest mulig, skaper størst mulig økonomisk skade og får mest mulig oppmerksomhet i mediene. De vil også ha interesse av å angripe et mål som har et visst nivå av sikkerhetstiltak, for å vise at ingen steder er helt sikre. Denne gangen rammet terroren en stor flyplass i Tyrkia, det var et strategisk utvalgt mål, men angrepet kunne ha rammet et nærmest uendelig antall andre steder, sier Laustsen. – Sikkerheten kommer nå sikkert til å bli forsterket ved flyplassene i Tyrkia og i Europa, men neste gang kan terroren ramme en togstasjon eller andre steder der folk ferdes.

– Flyplass-angrepet skiller seg fra tidligere angrep

Tyrkia-forsker Einar Wigen mener angrepet på Atatürk skiller seg fra tidligere angrep IS har fått ansvar for i Tyrkia. Det kan få store konsekvenser for relasjonen mellom Tyrkia og IS, mener han.

– Der de før primært har angrepet folk den tyrkiske regjeringen er i konflikt med, er det denne gangen et mål som er direkte forbundet med Tyrkias prestisje internasjonalt. Dersom det er IS, signaliserer dette målet en annen linje fra deres side, sier Einar Wigen, postdoktor ved Universitet i Oslos institutt for kulturstudier og orientalske språk, til NTB.

Han mener det er grunn til å anta at IS står bak, siden angrepet stemmer godt med hvordan IS opererer. Samtidig peker han på at angrepet skiller seg fra tidligere angrep i Tyrkia som er blitt tilskrevet IS.

Wigen peker videre på at man kan anta at mange av ofrene var muslimer og politifolk ved flyplassen.

– Om det blir tilskrevet IS, kan man si at målutvelgelsen er annerledes enn før. Den kan signalisere at noe er på gang med tanke på relasjonen mellom Tyrkia og IS som kan få store konsekvenser, mener Wigen.

Statsminister Erna Solberg: ISIL er presset på mange områder

Statsminister Erna Solberg sier at hennes tanker går til ofre, pårørende og skadde.

– Disse terrorangrepene skaper frykt og et stort antall mennesker blir drept. Det er en forferdelig situasjon, sier statsministeren.

Tyrkiske myndigheter mener IS står bak terrorangrepet.

– ISIL har kapasiteter i ulike land, men Tyrkia er et land der de har større kapasitet til å ramme. Det har vært mange ulike terrorangrep i Tyrkia de senere årene. Men ISIL er presset på mange området. Det betyr at de svarer med andre steder. Derfor er det så viktig med internasjonalt samarbeid for å bekjempe terroren, utveksle opplysninger med de ulike tjenestene og lære av hverandre, sier Erna Solberg, som bruker ISIL som en forkortelse for Den islamske staten.

Et svekket IS vil ty til terror

Angrepet mot flyplassen i Istanbul kom én dag før toårsdagen for erklæringen til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi om opprettelsen av et islamsk kalifat.

IS sto da på toppen av sin makt. Siden da har gruppen mistet kontrollen over store områder som de tidligere kontrollerte i Syria og Irak. De er under stadig press fra lokale militære grupper og bombing fra USA og deres allierte og fra Russland.

– IS står overfor et militært nederlag. De har gått fra å være i forstadiet til å være en nasjonalstat til å bli en opprørsgruppe til å bli en terrorgruppe, skriver den amerikanske tenketanken Soufan Group.

– Angrep som det mot flyplassen i Istanbul vil bli mer vanlige etter som gruppen går over til mål som står mer i stil med dens kapasitet, skriver Soufan Group.

Tyrkia sliter med et dilemma på grensen mot Syria

Soufan Group trekker også frem at flyangrepet setter fingeren på et dilemma tyrkiske myndigheter har vært stilt overfor. USA har støttet en gruppe syriske opprørere som forsøker å erobre den syriske byen Manbij. Det vil kunne føre til at man klarer å fravriste IS kontrollen over den såkalte Manbij-lommen, som har sikret IS kontroll over en del av den syrisk-tyrkiske grensen.

Kontrollen over denne delen av grensen har vært viktig for IS’ mulighet til å smugler krigere og våpen over grensen. Mister IS kontroll over denne delen av grensen så kan deres evne til å få fremmedkrigere over grensen fra Syria til Tyrkia, påpeker Soufan Group. Det vil kunne dempe terrorrisikoen.

Tyrkias dilemma har vært at den amerikanskstøttede gruppen som forsøker å ta Manbij er dominert av den kurdiske YPG-militsen. Tyrkerne mener denne gruppen må anses som en del av PKK, en kurdisk gruppe som Tyrkia anser som en terrorgruppe og som de har kjempet mot i mange år.

Tyrkia har vært svært lite villig til å akseptere at YPG i realiteten får kontrollen over den delen av den syriske grensen som IS nå holder.

Enorme utfordringer for Tyrkia

Ranstorp mener Tyrkia har en sterk og effektiv etterretningstjeneste, som også støttes av hæren.

– De farer til tider ganske hardt frem, kanskje for hardt noen ganger, sier terroreksperten.

Men Tyrkia har mange fiender, også blant kurderne. De har også et svært høyt antall flyktninger i landet, som terrorister kan gjemme seg blant. Å stoppe transport av våpen og eksplosiver er en stor utfordring.

Les også

- Minst 32 drept i eksplosjoner i Homs

Tyrkia har blitt rammet av en serie terrorangrep. Noen av angrepene er blitt knyttet til IS, andre til kurdiske grupper. Den 7. juni ble en politibuss angrepet. 11 mennesker ble drept.

Tyrkias turistnæring kan bli rammet hardt

Flyplassene vil være et naturlig mål for IS, fordi det er utlendinger de som kan bli rammet av angrepene.

– Terrorangrepet vil ramme turistnæringen i Tyrkia hardt. De er allerede rammet hardt av de terrorangrepene som har vært, på samme måte som det har skjedd i Egypt og Tunisia. Nå gjelder det for tyrkerne å unngå at dette skjer igjen. Derfor tror jeg sikkerhetstiltakene på flypassene vil bli skjerpet ytterligere, sier Ranstorp.

Men hvorfor kommer disse angrepene mot Tyrkia nå?

– Desperasjon. IS er kommet under sterkere press, svarer Ranstorp.

– Dessuten vil de destabilisere Tyrkia og ta hevn.

Tyrkia deltar aktivt i den internasjonale koalisjonen mot IS og er derfor blitt en av terrorgruppens største fiender.