Verden

Så ulikt møtes flyktningene i Norge, Sverige og Danmark

I Danmark får personer med innvilget asylsøknad 5945 kroner i måneden. I Norge er beløpet 15.011 kroner.

asylfront-Km4wZOYZ0q.jpg
 • Karen R. Tjernshaugen
 • Mona W. Claussen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Strømmen av flyktninger fordeler seg svært ulikt på de skandinaviske landene.

 • Sverige venter 160.000-190.000 asylsøkere i år.
 • Norge venter 25.000-30.000.
 • Danmark vil få færre enn 15.000.
  Hvorfor er det slik?

Her er noen av vilkårene som kan forklare forskjellene. Vi har tatt utgangspunkt i en voksen, mannlig flyktning fra Syria. Kona og barna befinner seg fortsatt i Midtøsten.

Hva får han i månedlig støtte?

Norge: 940 kroner om han bor i asylmottak med fri kost. I mottak med selvhushold er beløpet 2920 kroner i måneden. *

Sverige: 720 kroner i mottak med fri kost. 2130 kroner om han må kjøpe maten selv.

Danmark: 270 kroner i mottak med fri kost. 2567 kroner om man må kjøpe maten selv.

Kan han bo hvor han vil?

Norge: I prinsippet ja, men om han velger å bo utenfor mottak, mister han retten til pengestøtte, norskopplæring og offentlig helsetilbud.

Sverige: Ja, han bestemmer selv. Tre av ti asylsøkere velger å bo utenfor mottakene.

Danmark: Nei, de første seks månedene må han bo i mottak. Etter dette kan han flytte ut, men den nye boligen skal inspiseres og godkjennes av myndighetene.

Har han rett til å arbeide?

Norge: Ja, men først når asylintervjuet er gjennomført. For øyeblikket betyr det fem måneders utsettelse. Han må dessuten ha dokumentert ID, og det må være sannsynlig at asylsøknaden vil bli innvilget.

Sverige: Ja, han kan ta arbeid allerede dagen etter at asylsøknaden er levert. Han må ha dokumentert sin identitet eller medvirket til å klarlegge den.

Danmark: Ja, men først et halvt år etter at asylsøknaden er levert. ID'en hans må være fastlagt og arbeidskontrakten godkjent av myndighetene.

Hvorfor er Sverige og Tyskland blitt de store asyllandene? Hør utenriksreporternes diskusjon:

Får han språkopplæring?

Norge: Det varierer. Fire av ti asylsøkere har påbegynt kurs. Resten starter når de har fått opphold og er plassert i en kommune.

Sverige: Nei, språkkurs starter først når asylsøknaden er innvilget.

Danmark: Ja, asylsøkere får opplæring i språk, kultur og samfunnsforhold.

Får han permanent eller midlertidig opphold?

Norge: Først tre års midlertidig opphold, deretter vurderes permanent opphold.

Sverige: Han får permanent opphold straks asylsøknaden er innvilget.

Danmark: Han får ett års midlertidig opphold, med mindre han har vært individuelt forfulgt i hjemlandet. Slik forfølgelse gir fem års midlertidig opphold.

Norge: Han får 15.011 kroner i måneden mens han deltar i et toårig introduksjonsprogram med språkopplæring og arbeidstrening i kommunen der han bor. Etter dette gjelder NAVs vanlige støtteordninger.

Sverige: Han får 6700 kroner i måneden mens han deltar i det to år lange introduksjonsprogrammet.

Danmark: Han får 5945 kroner i måneden mens han deltar i et tre år langt introduksjonsprogram. (Beløpet ble nylig satt ned fra 10.849 kroner i måneden.)

Hvilke krav må han oppfylle for å få hente kone og barn til landet?

Norge: Han må ha fått permanent opphold eller en tillatelse som kan gi permanent opphold. Han må i utgangspunktet tjene minst 252.472 kroner i året, men flyktninger kan på visse vilkår få unntak.

Sverige: Ingen, han må bare ha fått permanent opphold. Krav til forsørgerevne og bolig gjelder ikke dem som vil hente egne barn og ektefelle til landet.

Danmark: Han må ha fått ett års midlertidig opphold. Er han individuelt forfulgt, kan han søke familiegjenforening umiddelbart. Er ha vanlig krigsflyktning, må han vente et år med å søke. Ingen krav til forsørgerevne.

Listen fortsetter under videoen.

Hvem betaler familiens reise til Norge?

Norge: Familien betaler selv. Fra og med 1. januar 2015 er det ikke lenger mulig å søke støtte til reiseutgifter ved familiegjenforening.

Sverige: De fleste må betale reisen selv. Kun de som er individuelt forfulgt kan søke om å få dekket flybillettene.

Danmark: Staten betaler.

Hva er vilkårene for statsborgerskap?

Norge: Han må ha gyldig oppholdstillatelse og ha oppholdt seg i Norge i tilsammen syv år i løpet av de siste ti årene. Er han mellom 18 og 55 år, må han ha gjennomført norskopplæring eller dokumentere norskkunnskaper.

Sverige: Minimum fire års lovlig opphold i landet. Ubetalt skatt eller ubetalte bøter kan bety avslag. Kriminalitet gir utsettelse.

Danmark: Minst ni års uavbrutt opphold i Danmark. Rett svar på minst 32 av 40 spørsmål om dansk historie, kultur og samfunnsliv. Bestått språktest. Må ha forsørget seg selv i minst fire og et halvt av de siste fem årene. Må love troskap og lojalitet til Danmark.

Norge:

 • Satsene for økonomisk støtte til asylsøkere i mottak ble redusert fra 01.01 2016.
 • Lengden på midlertidige opphold skal økes fra tre til fem år.
 • Når regjeringen legger frem sin tilleggsmelding om flyktningregningen fredag, er det ventet endringer i vilkårene for å få opphold i Norge, endringer i ytelsene som gis og i mottaksstrukturen.
  Sverige:
 • Permanent opphold skal ikke lenger være hovedregel. Tre års midlertidig opphold innføres for alle andre enn barnefamilier og enslige mindreårige. De som beviser at de forsørger seg selv, kan få permanent opphold etter tre år selv om beskyttelsesbehovet skulle ha opphørt.
 • Kurs i språk og samfunnslære skal starte tidligere.
 • I dag er det ikke noe krav om forsørgerevne hos dem som vil hente familie til Sverige, dersom de selv har hatt minst fire års lovlig opphold. Nå skal denne skjermingen fjernes.
  Aftenposten mener:
Les også

Det svenske flyktningforliket viser vei for andre

Danmark:

 • Retten til sosialhjelp fjernes og erstattes av en langt lavere integrasjonsytelse for innvandrere som har vært mindre enn syv av de siste åtte årene i Danmark.
 • Regjeringen vil ha flyktninger som er lette å integrere. Språk, utdannelse og yrkeserfaring skal telle ved utvelgelsen av kvoteflyktninger.
 • Ved familiegjenforening skal familiene heretter betale reisen selv.
 • De som vil ha permanent opphold, må i dag ha vært i jobb eller utdannelse minst tre av de siste fem årene og ha bestått dansk språktest. Både jobb— og språkkravet skal skjerpes.
  *** Alle summer er oppgitt i lokal valuta.**

Kilder: UDI, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Udlændingestyrelsen, Flygtningehjælpen og Integrationsministeriet

 • Ukens podcast Aftenpodden tar for seg de politiske konsekvensene av tilleggsbevilgningen og endringene i asylreglene her. Hør og abonner via iTunes på telefonen din her. Eller via desktop her.

Les mer om

 1. Dansk politikk
 2. Danmark
 3. Svensk politikk
 4. Sverige
 5. Migrantkrisen i Europa