Psykolog: - Ville satt en diagnose på Vikernes i dag

Da Varg Vikernes ble dømt for overlagt drap i 1994, fikk han sekkebetegnelsen «mangelfullt utviklede sjelsevner». I dag ville han fått en mer spesifikk diagnose, mener rettspsykolog Pål Grøndahl.

Vikernes' handlinger har et antisosialt preg. De går på tvers av samfunnets normer. Mange av dem som har trekk av dyssosialitet, utviser ofte lite anger, sier rettspsykolog Pål Grøndahl.
  • Ntb

Vikernes ble i 1994 vurdert av to sakkyndige etter at hans forsvarer, advokat Tor Erling Staff, mente 21-åringen ikke kunne dømmes fordi han var utilregnelig da han drepte sin tidligere venn og samarbeidspartner Øystein Aarseth.

Rettspsykiater Karl-Ewerth Horneman konkluderte med at Vikernes var preget av «mangelfullt utviklede sjelsevner» og mente det var en reell fare for gjentakelse av straffbare handlinger. Han mente likevel Vikernes kunne utvikle seg i positiv retning i løpet av soningen.

Les hele saken med abonnement