Mexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner

Ordfører Claudia Sheinbaum håper det radikale grepet gjør problemet i Mexicos hovedstad mer synlig.

Mer enn 150 kvinner har blitt drept i Mexico City i år. Mange har også forsvunnet. Her holder demonstranter i Mexico City kors med navnet på drepte eller savnede kvinner.

– Alle i byen må si «STOP», skrev hun i en uttalelse torsdag.

Som del av en kampanje kommer også et lovforslag som foreslår at opprette en offentlig liste over seksualforbrytere.

Mer enn 150 kvinner har blitt drept i Mexico City de ni først månedene i år, ifølge offisielle tall. Myndighetene sier 40 av ofrene ble drept fordi de var kvinner.

I tillegg mottok politiet i millionbyen 527 nødsamtaler med melding om voldtekt fram til utgangen av september.

Tallet på rettssaker som handler om voldtekt, skal ha økt med 10 prosent fra oktober i fjor til oktober i år. En medvirkende årsak skal være at lokale myndigheter har ansatt flere kvinnelige advokater, som anbefaler kvinner å bringe sakene for retten.

Ifølge FN blir ni kvinner drept i Mexico hver dag. Til sammen 18 andre byer i landet har innført lignende krisetilstander siden 2015.

Tvilsom tredjeplass

Offisielle statistikker viser en økning i antall drap på 33 prosent. 33, 341 er nå registrert som drept det siste året. Det er det høyeste antall drepte siden målingen startet i 1997. Den setter Mexico på tredje plass i den tvilsommen kåringen av verdens farligste land, skriver Time.