Avskogingen i Amazonas øker kraftig

Avskogingen i Amazonas har økt kraftig det siste året, sammenlignet med året før, viser tall fra Brasils romforskningsinstitutt (INPE).

Avskogingen i Amazonas øker kraftig under Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro. Bildet viser motorveien BR-163, som ble asfaltert gjennom delstaten Pará i Amazonas i fjor.
  • NTB

(NTB) INPE overvåker verdens største regnskog fra satellitter og konstaterer at 9.205 kvadratkilometer er hugd og brent de siste tolv månedene, et område på størrelse med Kypros. Dette er en økning på 34 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

– Avskogingen er et resultat av bevisst politikk, sier Regnskogfondets generalsekretær Øyvind Eggen.

– Det er en varslet katastrofe, som vi har advart om lenge, sier han.

Norske milliarder

Norge har det siste tiåret bidratt med hele 8,3 milliarder kroner for å bremse hugsten i Amazonas, som et ledd i arbeidet med å redusere utslipp av skadelige klimagasser.

Utbetalingene til fondet ble stanset i august i fjor etter at landets høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro la ned styret for fondet og gjenåpnet for hugst og gruvedrift i regnskogen.

Bolsonaro, som stiller spørsmål ved om klimaendringene er menneskeskapt, har også lagt ned miljødepartementets sekretariater med ansvar for klima og avskoging og har latt flere tusen stillinger i miljøpolitiet (IBAMA) stå ubesatt.

Avskogingen i Amazonas øker kraftig under Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro. De siste tolv månedene er det ryddet et område på størrelse med Kypros, ifølge Brasils romforskningsinstitutt (INPE), som overvåker verdens største regnskog ved hjelp av satellitter.

Resultat av politikk

Avskogingen i Amazonas vil fortsette med uforminsket styrke, frykter Eggen.

– Brannene i Amazonas, som overrasket hele verden i fjor, vil også komme i år. Dette er et symptom på avskogingen som skjer, det er ikke naturlige katastrofer, men resultat av den politikken som Brasil har ført, sier han.

– Det er en politikk som setter hele verden i fare, for vi er alle avhengig av regnskogen, sier Eggen, som etterlyser økt internasjonalt press på Bolsonaro.

Brenner

INPE registrerte i juli 6.804 branner i den brasilianske delen av Amazonas, en kraftig økning fra samme måned i fjor da det ble registrert 5.318 branner.

Brannene blir ofte påtent for å rydde land til beitemark, gruvedrift og jordbruk.

– Det som nytter best nå, er økonomisk press, mener Eggen.

Må presses

– Den internasjonale oppmerksomheten rundt avskogingen og brannene i Amazonas har ført til at brasilianske myndigheter er urolige og har igangsatt tiltak for å begrense ødeleggelsene. Selv om tiltakene er utilstrekkelige, ville situasjonen vært mye verre uten det internasjonale engasjementet, sier han.

– Nå må norske selskaper kaste ut alle leverandører som ikke forplikter seg til å være helt avskogingsfrie. Det vil også sende et tydelig signal til Brasil om at den økende avskogingen er helt uakseptabel, sier Eggen.