Verden

Putin beordrer massiv militærøvelse

President Vladimir Putin drar i gang en omfattende militærøvelse, der forsvaret skal trene på å avverge trusler fra terrorister.

  • NTB-AP

Forsvarsdepartementet opplyser at øvelsen skal vare til tirsdag og at den omfatter 150.000 soldater, 27.000 militærkjøretøyer, 414 fly av ulike typer og 106 marinefartøyer.

Øvelsen involverer landstyrker som står i de sørvestlige delene av Russland, med flybårne enheter fra andre deler av landet vil også delta. Ifølge departementet skal styrkene trene på å avverge terroristtrusler i den sørvestlige del av Russland.

Den maritime delen av øvelsen finner sted i Svartehavet og Kaspihavet og får deltakelse av skip fra nordområdene og Stillehavet.

Les mer om

  1. Russland
  2. Vladimir Putin
  3. Forsvar