Verden

Her skjedde ulykken

De to togsettene som kolliderte i Italia, traff hverandre like ved en slak kurve på en ellers rett strekning.

  • Tarjei Kramviken
  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Satelitt- og flyfoto fra ulykkesstedet viser at togulykken, som har kostet minst 23 menneskeliv, skjedde i en slak kurve på en ellers ganske rett strekning, omtrendt midt mellom byene Andria og Corato. Ulykkesstedet er preget av lite bebyggelse, og jernbanesporet strekker seg mellom olivenlunder og jorder.

Været på ulykkestidspunktet var klart og fint.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til ulykken, men det er på det rene at de to togsettene kjørte inn på samme toglinje og deretter frontkollidert i høy hastighet.

De to pendlertogene, som var på vei henholdsvis mot nordvest og sørøst, kolliderte på regionaltogstrekningen mellom Bari og Barletta på Italias østkyst.

Slik ser ulykkesstedet ut fra luften. Foto: Italiensk brannvesen

Strekningen driftes av det private selskapet Ferrovie del Nord Barese - deler av den har dobbeltspor, men det gjelder ikke strekningen der ulykken skjedde.

Det nordvestgående toget var et togsett av typen Stadler FLIRT med med fire vogner. Samme togtype brukes av NSB i Norge.

Det sørøstgående toget var et togsett av typen Alstom ELT 200 med fire vogner.

Kilder: BBC, New York Times, Gazetta dei Trasporti, Ferrotramviaria

Les mer om

  1. Italia