Verden

Disse tre landene tar imot flest av asylsøkerne som Norge sender ut

Russland har vært ett av landene som har vært villig til å ta imot flest deporterte asylsøkere fra Norge.

Her i Råde er det bygget mottakssenter for migranter. Foto: Roald, Berit

  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Siden 2013 har Russland tatt imot 987 asylsøkere som Norge har avvist.

I 2015 sa Russland ja til å ta tilbake imot 588 deporterte utlendinger. Rundt halvparten av de deporterte til Russland, var ikke russiske statsborgere.

Bare Italia og Albania var i fjor villig til å ta imot flere deporterte utlendinger fra Norge enn russerne.

284 av utlendingene Russland tok imot, var personer som hadde fått avslag på asylsøknaden sin i Norge. Dette var personer som hadde fått asylsøknaden behandlet.

300 var bortvist eller utvist fra Norge til Russland. De bortviste er personer som ikke har lov til å være i Norge, mens de fleste utviste er kriminelle.

Det viser tall fra Politiets utlendingsenhet over uttransporter de siste årene.

Russland i «tenkeboksen»

De høye tallene er en av grunnene til at den norske regjeringen nå går forsiktig i dørene i sin kontakt med Moskva.

Etter mye frem og tilbake sa Russland at det blir en pause for returer av asylsøkere fra Finnmark. Foto: Bøe, Torstein

Frem til nå har Russland vært et av de enkleste landene å forhandle med om tilbakesendelse. Men forrige uke skjedde mye på en gang:Den første minibussen med 13 personer kom midt på natten, noe som skaper praktiske problemer.

Neste dag ble det bråk i Norge, demonstrasjoner og asylflukt. De russiske bussene måtte kjøre tomme tilbake.

Fredag sa russerne nei, og skyldte på dataproblemer og manglende bemanning.

I helgen sa både Norge og Russland at uttransportene var stoppet på grunn av «sikkerhetshensyn».

Tirsdag sa Russlands utenriksminister Sergei Lavrov at Russland nå «tar en pause» mens de to landene forhandler om hva som skal skje videre. Lavrov overrasket pressen ved å vise til at Russland ikke vil ta tilbake personer som har kommet til Russland på falske premisser, for deretter å søke asyl i Norge.

Vanskelig å sende ut

Å få effektuert norsk asylpolitikk har vært en av de største utfordringene innen asylområdet i en årrekke. De borgerligere partiene rettet hard kritikk mot Stoltenberg-regjeringen for å gjøre for lite for å sende ut utlendinger som hadde fått avslag.

UDI airlines evakuerte Finnmark:

Les også

Asylsøkernes arktiske rute ender på UDIs charterfly

Antallet uttransporter har økt betydelig, men fortsatt er ikke Norge i nærheten av å klare å sende ut alle asylsøkere og utlendinger som har fått sakene behandlet av UDI, UNE og i siste instans domstolene.

Tilbaketagelsesavtalen

Russland er ikke med i Dublin-avtalen. Derfor har tilbaketagelsesavtalen fra 2007 vært et viktig og effektivt virkemiddel.

Norske diplomater sliter fortsatt med å lande flere returavtaler. Og selv om returavtaler kommer på plass, må Norge bruke store ressurser i flere land for å forhandle i hver enkelt sak.

Avtalen går ut på at både Norge og Russland lover å ta tilbake personer som har krysset grensen med gyldig visum, men så får avslag om opphold eller blir bort— eller utvist.

Aftenposten junior: Hver uke kommer mange barn helt alene til Norge. Ali er et av dem:

Les også

Ali (12) flyktet alene til Norge

Utsendelse skal skje med ti dagers varsel, og omfatter ikke personer som har vært i transitthavn.

Så langt har Russland tatt imot 200 av de 5500 asylsøkerne som kom over Storskog i høst.

Italia på toppen

Bare Italia og Albania med sine store ankomster av migranter over Middelhavet ønsket i fjor å ta imot flere avviste utlendinger enn Russland. Italia har i mange år vært i en særstilling som følge av at ruten over Middelhavet, og tok i fjor imot 1268. Det meste var Dublin-returer. Det betyr at asylsøkerne allerede hadde søkt i asyl i et annet land, før de prøvde seg på nytt i Norge.

Bare 2600 av de 7825 personer som ble sendt ut fra Norge i fjor, var personer som var asylsøkere. Resten ble bort— eller utvist.

Les også

  1. Svensk avis: Sverige planlegger å sende ut opp mot 80.000 asylsøkere

  2. Sør-Varanger kommunestyre: Vil ikke være «deportasjonskommune»

  3. Kirkeasylanter i Kirkenes: - Vi vil dra tilbake til leiren