Amerikansk meningsmåling: Trumps innreiseforbud har stor støtte i befolkningen

57 prosent sier at de støtter at president Donald Trumps stenger grensene for syv nasjoner, 33 prosent er imot, mens ti prosent svarer «vet ikke».

President Donald Trump vrir toppen av kulepennen før han signerer det omstridte presidentordren.
  • Per Annar Holm

Det er det amerikanske Rasmussen Reports som har undersøkt folkets reaksjoner på innreiseforbudet, basert på 1000 telefonintervjuer.

Byrået ble grunnlagt av den republikanske meningsmåleren Scott Rasmussen, og er kjent for sine daglige målinger om den til enhver tid sittende presidenten.

– Ligger ofte høyere enn andre målinger

USA-kjenner Jan Arild Snoen sier at det er grunn til å ta tallene med en klype salt:

– Når Rasmussen Reports tidligere har meldt at et flertall av velgerne støtter Trumps bygging av en mur mot Mexico, viser målinger fra CBS og Washington Post en solid overvekt mot «nei». I flere målinger ligger Rasmussen Reports tall drøye ti prosent over de andre gallupinstituttene i Trupms favør, sier Snoen.

– Dette kan tyde på at de bruker andre utvelgelsesgrunnlag for sine undersøkelser, sier han, som gjerne skulle ha sett en ny måling om en ukes tid - når konsekvensene av innreiseforbudet er blitt tydeligere.

Støtter forbudet

Selv om man tar forbehold for en solid feilmargin viser likevel undersøkelsen at innreiseforbudet har stor oppslutning i USA.

Jan Arild Snoen i Minerva advarer mot å sluke tallene om solid Trump-støtte rått.

Ifølge Rasmussens Reports er det et klart flertall blant de spurte som støtter predidentordren om å nekte innreise for borgere av Syria, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan og Jemen for de neste 90 dagene.

Bare 16 prosent svarer i den samme undersøkelsen at de tror disse landene permanent vil få kontroll med terroristene.

52 prosent av de spurte sier at de ikke er fornøyd med de føderale myndighetenes innsats for å bekjempe og forebygge islamsk terrorisme i USA.

På spørsmål om flyktninger fra de samme syv landene bør nektes visum til USA de neste fire månedene, svarer 56 prosent «ja», 32 prosent «nei», mens resten svarer «vet ikke».

82 prosent av dem som oppgir å stemme republikansk, og 59 prosent av de uavhengige velgerne, støtter et «nei» til nye visum til migranter.

Rasmussen Reports har tidligere fått oppmerksomhet for sine undersøkelser. I 2007 slo byrået fast at hver tredje amerikaner vil stille visepresident Dick Cheney for riksrett og fjerne ham fra stillingen, og i fjor sommer var byrået tidlig ute med å melde at Donald Trump lå an å kunne slå Hillary Clinton.