Egenæs avviser kritikk mot Amnesty: – Ukraina bruker en strategi som setter sivile i fare

Amnesty-topp John Peder Egenæs sier at rapporten om Ukrainas bruk av sivil infrastruktur i krigen er godt fundert og holder en høy standard. Samtidig vokser rekken av kritikere.

Generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty International Norge forsvarer rapporten som anklager ukrainske styrker for å sette sivile liv i fare.

– En sentral motivasjon for å offentliggjøre denne rapporten er at vi over tid har sett at det har utviklet seg et bekymringsfull mønster, der ukrainske styrker bruker en krigsstrategi som setter sivile liv i fare, sier Egenæs til NTB.

Rapporten har fått kritikk, både fra Ukraina og fra vestlige samfunnsdebattanter og medier. Den hevder at Ukraina tar i bruk sivil infrastruktur som skoler og sykehus til militære formål, noe som har ført til at de er blitt angrepet og sivile er blitt rammet.

Ukraina har rast mot rapporten, og lederen for Amnesty i Ukraina har trukket seg. Den britiske avisen The Sunday Times skriver i en lederartikkel at ingenting kan redde Amnestys rykte etter denne rapporten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har rast mot Amnesty-rapporten.

«Absurd» og «makkverk»

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved stabsskolen sa til TV 2 i helgen at ukrainske styrker i mange tilfeller er avhengig av å etablere seg tett på landsbyer og byer for å forsvare disse mot russiske angrep.

– En del av momentene i rapporten er absurde, sa Ydstebø til TV 2.

Han mener samtidig at det er hold i store deler av rapporten. Men han er bekymret for at den kan utnyttes av russiske medier og føre til et skifte i vestlig opinion.

Høyre-politiker Peter Frølich, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier til Nettavisen at hele saken er helt ko-ko.

– Regimet i Russland er nok fornøyde. De vil fortsette som før, men kan skyve dette makkverket av en rapport foran seg, sier Frølich.

Oberstløytnant Palle Ydstebø er kritisk til Amnestys konklusjoner.

– Dette er et klassisk eksempel på falsk balanse. Russland bryter alle tenkelige regler, og Ukraina er tvunget til å beskytte seg selv. De må slåss og dø for å beskytte innbyggerne sine, enten kampene skjer i byer, landsbyer, skoger, åser eller sletter, sier Frølich.

Avviser kritikken

Egenæs, som er generalsekretær i Amnesty International Norge avviser kritikken.

– Amnesty får fra tid til annen kritikk for våre rapporter fra ulike aktører. Det som er vårt utgangspunkt, er at vi har et eget team med spesialiserte, erfarne og uavhengige etterforskere som dokumenterer menneskerettighetsbrudd i konfliktsoner over hele verden, sier han.

– De har brukt samme høye standarder for etterforskning og dokumentasjon av fakta som i krig og konflikt i andre land og regioner, inkludert i forbindelse med våre rapporter om russiske krigsforbrytelser i Ukraina, sier Egenæs.

Et utbombet hus i Slavjansk, en av mange ukrainske byer som har vært utsatt for omfattende rakett- og granatangrep fra russiske styrker, mange av dem rettet direkte mot sivile nabolag.

Han sier at Amnesty har lagt frem dokumentasjon på at Ukraina i noen tilfeller har plassert militære styrker og våpen i sivile områder uten å gjøre noe eller nok for å evakuere sivile.

– Denne krigsstrategien utgjør en fare for sivile i Ukraina og er ikke lov i henhold til internasjonal humanitærrett. Ukrainske styrker har i den pågående krigen en forpliktelse til å gjøre sitt ytterste for å beskytte sivile liv og sivile mål, sier Egenæs.

– Samme standarder som ellers

– Er du redd for at Amnestys rykte skal bli rammet på lang sikt av denne kritikken?

– Dette etterforskningsarbeidet har gått gjennom akkurat samme kvalitetssikringsarbeid som de rapportene hvor vi kritiserer russiske styrker for krigsforbrytelser. Det er også samme kvalitetsstandarder som brukes i konfliktsoner andre steder på kloden, sier Egenæs.

– Amnesty har så lenge vi har eksistert fått kritikk av ulike grad for våre rapporter. Utover dette er det begrenset hva vi kan gjøre rundt hvordan vi oppfattes. Det vi må være tro mot, er at våre egne etterforskningsmetoder holder mål. Det er vi trygg på i dette tilfellet, sier generalsekretæren.

En ukrainsk soldat i utkanten av Slavjansk 5. august.

Flere, blant dem Ydstebø, har advart mot at rapporten kan bli brukt av Russland i propaganda eller som legitimering av angrep på sivile mål.

– Grundig etterforskning

Egenæs sier at det er utviklingen de har sett over tid, som gjør at de går ut med rapporten nå, midt i krigen.

– Derfor satte vi i gang en grundig etterforskning som resulterte i en rapport der Amnesty dokumenterer at ukrainsk krigstaktikk tidvis er i strid med internasjonal humanitær rett, sier Egenæs.

Han sier at det er Amnestys mandat som uavhengig og upartisk menneskerettsorganisasjon å dokumentere brudd på menneskerettigheter og den humanitære folkeretten.

– I motsetning til hvordan enkelte har tolket det, unnskylder ikke Amnesty russiske styrkers angrep på sivile og på sivile mål som har skadet og drept tusenvis av mennesker, sier han.