Oppgjør med en av verdens rikeste menn George Soros kan stenge Ungarns mest anerkjente universitet

Lovendringer foreslått av det ungarske parlamentet tirsdag kan gjøre det umulig for landets mest kjente universitet å fortsette.

Central European University i Budapest ble grunnlagt av milliardæren George Soros, her under et besøk i 2009.

Central European University (CEU) i Budapest ble grunnlagt av den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros i 1991. Nå trues den anerkjente institusjonen med nedleggelse.

CEU sendte tirsdag kveld ut en pressemelding der de skriver at etter å ha studert lovendringene vedtatt i parlamentet tirsdag «er konklusjonen at endringene vil gjøre det umulig for universitetet å fortsette å operere som en institusjon for høyere utdannelse i Budapest, CEUs hjem i 25 år».

– Jeg ber om at regjeringen forhandler med oss for å finne en tilfredsstillende vei fremover som tillater CEU å fortsette i Budapest og å opprettholde den akademiske friheten som er essensiell for vårt arbeid, sier rektor Michael Ignatieff ifølge pressemeldingen.

Viktor Orbán hadde selv stipend fra Soros for å studere i sine unge år. Nå vil han ha alle organisasjoner som finansieres av Soros ut av Ungarn.

Ifølge en pressemelding fra den ungarske regjeringen er problemet at universiteter med utenlandsk eierskap bryter ungarsk lov, blant annet ved at de ikke underviser i eierlandet. De skal nå stramme inn akkrediteringsreglene.

Aftenposten har stilt regjeringens pressekontor flere konkrete spørsmål, blant annet om de anerkjenner verdien av CEU for det ungarske samfunnet og om CEU har rett i påstanden om at dette er rettet direkte mot dem. Svaret kom i form av et gjentatt utdrag av pressemeldingen samt en liste over de 28 utenlandskeide utdanningsinstitusjonene som skal være blitt gransket.

Canadiske Michael Ignatieff, rektor ved CEU. Bildet er fra hans tidligere karrière som liberal politiker i hjemlandet.

Uroen over at CEU skulle bli neste målskive for den ungarske regjeringen har boblet en stund. I Ungarn har organisasjoner og institusjoner som er uavhengig av regjeringen lenge hatt problemer. Makten blir stadig mer sentralisert og statsminister Viktor Orbán har erklært at målet er en «illiberal stat».

Knytter timingen til Trump

I første halvdel av februar skrev den ungarske ukeavisen Figyelö om at tidligere avtaler om å opprettholde CEU fra regjeringens side anses ugyldige etter at Donald Trump ble valgt til president i USA. Med andre ord: amerikanske myndigheter har ikke lenger noen interesse av å beskytte CEU fordi Trump er heller ikke vennlig innstilt til Soros.

Den ungarske regjeringen har tidligere sagt at de ønsker alle organisasjoner finansiert av Soros ut av landet, skriver Financial Times. Litt pikant er det at statsminister Viktor Orbán selv i sine ungene dager fikk et stipend til Universitetet i Oxford fra Soros – og at milliardæren også finansierte printere til Fidesz, partiet til Orbán.

Iver Ørstavik fra Raftostifelsen i Bergen besøkte CEU i februar i anledning et seminar om ytringsfrihet. – CEU er et universitet som plasserer seg tydelig i den liberale vestlige tradisjonen. Det er på ingen måte kontroversielt, sier han. Særlig har det vært viktig som et internasjonalt knutepunkt, både i akademisk arbeid og gjennom studentene de tar imot. – De har blant annet et program for studenter fra romfolket som har vært svært vellykket, sier Ørstavik.

Engstelig og stresset stemning

Han beskriver stemningen i det ungarske sivilsamfunnet som engstelig og stresset. Folk er bekymret for at Ungarn driver i autoritær retning og at ytringsfriheten begrenses gjennom indirekte midler.

– For grunnen til at CEU nå er i fare handler vel ikke egentlig om akkrediteringsrettighetene lovendringene vil ramme?

– Nei, den generelle oppfatningen er at dette er et middel for å marginalisere og dempe innflytelsen til den liberale opposisjonen, sier Ørstavik. Han forteller at Rafto-stiftelsen har hatt et givende samarbeid med CEU blant annet i form av en serie internasjonale workshops om ytringsfrihet og grupper som er særlig rammet av «hate speech», blant annet rombefolkningen.

Fasaden til CEU i Budapest.

– Et universitet, ingen politisk aktivist

Også Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) er en av de mange institusjonene som samarbeider med CEU. Direktør for NUPI Ulf Sverdrup understreker at CEU er et universitet som alle andre universitet og ingen politisk aktivist.

– Det har et sterkt faglig miljø med en internasjonal stab av høy kvalitet. For oss er det helt naturlig å velge partnere herfra, slik vi andre ganger velger partnere fra Freie Universität eller London School of Economics. Vi har blant annet jobbet med dem i et prosjekt om europeisk energipolitikk, der de har en god forskergruppe.

Vil samarbeide så lenge det går

Sverdrup sier at de vil fortsette samarbeidet med CEU så lenge det går, og minner også om at det ikke er så mange som har vært opptatt av vilkårene for uavhengige institusjoner og organisasjoner i Ungarn. – Daværende europaminister Vidar Helgesen var tidlig ute i 2014 da han tok opp dette i et brev til Financial Times.

Konflikten mellom Ungarn og Norge akselererte og førte til at EØS-midlene ble frosset i over halvannet år.

Generelt synes det som om Regjeringen i Ungarn er ute etter å svekke både dem som har utenlandsk finansiering og uavhengige institusjoner og organisasjoner, sier Sverdrup. Denne gangen har det gjort det ved å fjerne akkrediteringsrettighetene til universitetet.