Verden

Israel vil kutte utslippene med 85 prosent innen 2050

Statsminister Naftali Bennett og flere av hans ministre er blitt enige om en klimakuttplan som skal legges fram for den israelske nasjonalforsamlingen søndag.

I kampen mot klimakrisen går Israels regjering inn for å kutte karbonutslippene med minst 85 prosent fra 2015-nivå innen 2050.

  • NTB-AFP

– Israels regjering er klar til å godkjenne et vedtak uten sidestykke om at vi innen 2050 skal bli en lavutslippsøkonomi, samtidig som vi håndterer klimakrisen som truer hele menneskeheten, heter det i en uttalelse fra landets utenriksdepartement.

I løpet av inneværende tiår er målet å kutte 27 prosent i planen regjeringen vil legge fram for Knesset søndag.

– Dette er første gang regjeringen setter felles nasjonale mål for utslippskutt og lanserer en nasjonal strategi for å få en ren, effektiv og konkurransedyktig økonomi og dermed være på samme linje som andre utviklede land i kampen mot klimakrisen, står det videre.

Departementet viser til Parisavtalen og landets forpliktelser til å hindre at temperaturen på jorden stiger mer enn 1,5 grader.

Les også

  1. Cruiseskip må forberede seg på et nytt regime. Nå stilles det strengere krav.

Les mer om

  1. Israel
  2. Miljø og klima