Dømt som tenåring – henrettes onsdag

En iransk mann som ble dømt til døden som 17-åring, skal henrettes i Teheran onsdag, skriver nettstedet Iran Human Rights.

Behnood Shojaee ble dømt til døden for drap etter et gjengoppgjør i Vanak-parken i Teheran for tre år siden, skriver nettstedet.

Dommen er senere blitt opprettholdt av iransk høyesterett. EUs formannskapsland Slovenia har bedt Iran om å oppheve dødsdommen mot Behnood Shojaee, men Iran har ikke villet lytte.

Mannens eneste håp om en benådning er om offerets foreldre tilgir ham og ber om at han skal skånes.

Iran har sluttet seg til FNs barnekonvensjon, der det heter at det ikke skal idømmes dødsstraff i saker der gjerningsmannen var under 18 år da lovbruddet ble begått, men gjennomfører likevel henrettelser av voksne som ble dømt som mindreårige.

Ifølge Iran Human Rights skal 20-åringen henges. Henrettelser i Iran skjer nesten unntak på offentlig sted.