Verden

Kineserne jakter ressurser på Svalbard og i Arktis

Mulighetene for å skaffe seg olje, gass og mineraler, og tilgangen til isfrie sjøveier over polhavet. Dette fører til at kinesere søker å være tungt til stede på Svalbard og i Arktis.

Den kinesiske forretningskvinnen Po Lin Lee vil bruke julenissen, Nordpolen og Disneys Frost-figurer, for å hente turister fra Asia til Longyearbyen. Flere asiatiske land ser mot nord, og ressursene som kan skjule seg i Arktis.
  • Ole Magnus Rapp
  • Reidun J. Samuelsen
    Journalist i utenriksredaksjonen

Kina ser målrettet mot nord. — Det kan ta 5, 10 eller 20 år før flere ressurser blir tilgjengelig i Arktis, men Kina tar ikke sjansen på å stå på sidelinjen når det skjer, sier ekspert.Rett overfor Longyearbyen ligger en av de svært få private eiendommene i Arktis: Austre Adventfjord – et fjellmassiv med strand rundt. Tilsammen litt større enn Bærum kommune. Her er det funnet kull, man regner med at andre spennende metaller også vil dukke opp, og plasseringen er svært strategisk.

Denne eiendommen på Svalbard, 218 kvadratkilometer stor – omtrent som Bærum kommune, vil kinesiske interesser kjøpe til blant annet gruvedrift, turisme og annet næringsliv.

Familien Horn i Bergen er eier og har hyrt inn tidligere Volvo-sjef Pehr G. Gyllenhammar for å finne en interessert kjøper. Kinesiske interesser skal ha vært på banen, kanskje også russiske rikfolk. Ingen vil kommentere noe, heller ikke at prisantydningen er på drøyt 100 millioner dollar.For Regjeringen er salget en betent sak. Til nå har Staten overtatt all privat grunn på Svalbard og eier nå ca. 99 prosent av øygruppen. Regjeringen ønsker ikke et kinesisk fotfeste på Svalbard og en ny kullgruve ved Isfjorden, men ingen sier dette høyt.

Trenger alt fra mat til feriesteder

Kinas ressursdiplomati strekker seg over Latin-Amerika, Afrika og Sentral-Asia, og til Arktis. Landet trenger naturressurser for å opprettholde utviklingen i industri og økonomi, og kineserne kjøper seg tilgang der det er mulig.

Behovet er bredt: fra nye drikkevannskilder og mulig energi fra nordlyset, til mineral-råstoffer samt ønsket om å bygge ut polare turistbyer.

— Mineraler fra landområdene til bruk i industrien, samt olje og gass fra havbunnen, er viktig for verdens nest største økonomi, sier seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, canadiske Marc Lanteigne som har forsket spesielt på Kinas engasjement i Nordområdene.

— I Arktis er den politiske situasjonen en annen enn i Afrika og Latin-Amerika. Stormakter som Russland og USA grenser til Nordområdene, og derfor kreves det en større grad av ydmykhet av kineserne som er nykommere i nordområdene, sier Lanteigne.

På konferansen Arctic Frontiers tidligere i år redegjorde generaldirektør Xiansheng Sun i Kinas nasjonale petroleumsråd for Kinas ambisjoner i nord og fortalte om hvordan landet allerede bygger rørledninger i mange land og er aktivt med i oljeindustrien i russiske nordområder.

— Kina ønsker en rolle i arktisk petroleumsindustri. Vi er en stor energiforbruker og kan bli det største markedet for arktisk olje, sier han.

  • Les også: Svalbard-salg vekker oppsikt i Kina

Kinesisk hotell i Longyearbyen

Eiendomsinvestor Po Lin Lee er en av dem som viser en spesiell interesse for Arktis. Hun skal selge Svalbard til nyrike kinesere ved hjelp av julenissen, Nordpolen og kanskje en anelse Disney-Frost.

Forretningskvinnen fra Hongkong har besøkt over 100 land, men det er på Svalbard Po Lin Lee vil satse. Hun pendler mellom selskapet hun har i den kinesiske regionen Hongkong og huset i Longyearbyen, der hun driver Svalbard International. Nylig fikk hun alle nødvendige tillatelser til å bygge hotell midt i sentrum.

Les mer om hotellplanene:

Les også

Lee tror julenissen kan bo i Gruve 2B

— Folk fra Asia reiser allerede til Grønland og Canada, jeg tilbyr dem Svalbard, sier Lee, og forteller at hun alt har brukt en million kroner på å profilere Arktis-turisme på en reiselivsmesse i Kina.

Satser på Island

Det skapte stor oppmerksomhet da forskningsisbryteren «Snow Dragon» i fjor gikk tvers over Nordpolen til Island, der Kina vil satse tungt på næringsvirksomhet og har bygget Reykjaviks største ambassade.

Kinesiske forskere har nå 78 ulike prosjekter på gang i og omkring Svalbard. Til sammenligning har USA og Russland ca. 100 hver. Kineserne forsker på klima, miljø, biologi og atmosfære.

Ett tema er drikkevann, noe Kina kan mangle i fremtiden. Kina vil forstå hvorfor isen smelter, både i nord og i deres fjell. En følge er at elver tørker ut og drikkevann og vann til jordbruk minker. Landet vurderer også å hente drikkevann med tankskip fra Arktis.

— Kina er en global aktør, også i Arktis. Vi er et stort land med mange interesser, sier Chuanxing Wang, som er professor ved Senter for polare studier i Shanghai. Han viser til at landet har ca. 400 polarforskere og at stasjonen deres i Ny-Ålesund på Svalbard står sentralt i kunnskapsinnhentingen.

— Kina vil oppleve mange konsekvenser av global oppvarming. Når havnivået stiger, trues min hjemby Shanghai og dens 14,3 millioner innbyggere. Når isen i Himalaya smelter, trues drikkevannskildene våre. Kunnskapen om hva som skjer i nord, er vesentlig for Kina, sier Huigen Yang ved Kinas polarinstitutt.

Kan spare mye reisevei

En arktisk sjørute har også stor interesse for Kina, siden over halvparten av landets bruttonasjonalprodukt kommer fra handel og eksport. En ferd over Polhavet via Svalbard til Europa vil spare 30 prosent av seilingstiden sammenlignet med i dag.

For to år siden fikk Svalbard innvilget 200 millioner kroner fra staten for å bygge ny havn i Longyearbyen. Bevilgningen ble gitt « ... i lys av en (forventet) større kommersiell og industriell aktivitet i Polhavet", lød begrunnelsen fra den daværende regjeringen.

— Havnen kan bli motoren i samfunnet vårt, sier havnesjef Kjetil Bråten.

I dag kan cruiseskip som anløper Longyearbyen i sommerhalvåret ligge til kai bare noen få timer fordi det er kø av skip som ønsker havneplass. Lengre liggetid betyr flere kroner i kassen for turistnæringen på Svalbard. Enda viktigere er nyttetrafikken som nå kan ta et stopp på Svalbard.

Norge sier nei

I fjor sa Kunnskapsdepartementet nei til Kinas ønske om å bygge en ny nordlysantenne i Longyearbyen. Private kinesiske interesser og universiteter ville investere flere hundre millioner kroner i forskningsinfrastruktur for å lære mer om øvre atmosfære.

2004austreadventfjord.pdf

— Teknologien har også andre bruksområder enn verdensrommet. Etter en helhetsvurdering ønsker vi ikke en slik antenne på Svalbard, sa kommunikasjonssjef Anne Kristine Hjukse i departementet den gang til Svalbardposten.- Det er nærliggende å tro at det er det vanskelige politiske klimaet mellom Norge og Kina som gjør at norske myndigheter er tilbakeholdne med å godta slike etableringer på Svalbard, sier Svalbard-ekspert Tor Bjørn Arlow ved NTNU til Svalbardposten.

- Ingen grunn til bekymring

Internasjonal direktør Kim Holmén ved Norsk Polarinstitutt har fulgt Kinas økte interesse for Arktis og møtt kinesiske ledere innen politikk og forskning.

— Kina er i Arktis for å bli. De har stor interesse av ressurser, på lik linje med mange andre. Det er ingen grunn til å være mer skeptisk overfor dem enn overfor andre land som engasjerer seg i nord, sier han.

Holmén påpeker at det er viktig for Norge å ha en god og levende dialog med Kina, noe i hvert fall Norge vil dra fordeler av.

— Kina har en enorm kompetanse innen en rekke områder, også om det som skjer i nord, sier han.

Les også

  1. Kullbyen venter på Putin-effekten

  2. Hvem vinner kampen om Nordpolen?

  3. Kullsvart fremtid for Svalbard-samfunnet?

  4. Flere isbjørn enn folk, men ingen katter

Les mer om

  1. Svalbard