Her er de tre løsningene på krisen ingen svensker ville ha

Mandag formiddag kan Sveriges regjering bli kastet i en krise som egentlig ingen av de etablerte partiene ser seg tjent med.

Mandag kan det være slutt på Stefan Löfvens tid som statsminister.

Torsdag ble det klart at ytterste høyre og ytterste venstre i svensk politikk er enige om to ting. De er imot en liberalisering av boligmarkedet. Og de vil velte regjeringen om den ikke lover å beholde loven som den er i dag.

Vanligvis er Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna (SD) motpoler. Vänsterpartiet har i sitt program at SD ikke skal få innflytelse i svensk politikk. Nå tyder mye på at SVs svenske søsterparti vil bryte løftet. De vil stemme for et mistillitsforslag fra SD.

De konservative partiene, Moderaterna og Kristdemokraterna, er for å liberalisere boligmarkedet. Men de har også lovet velgerne sine å stemme ned den sosialdemokratisk ledede regjeringen.

Regjeringen mener at hele situasjonen viser hvor uansvarlig opposisjonen er. Det har ikke blitt fremmet noen forslag om reformer i boligmarkedet. Statsminister Stefan Löfven sier at det dreier seg om en utredning som ligger på regjeringens bord. Han har ikke konkludert når det gjelder forslagene om liberalisering.

Statsviter og universitetslektor Jenny Madestam sier til Aftenposten at situasjonen før helgen er vanskelig å tolke. Hun ser en god mulighet for at Vänsterpartiet og regjeringspartiene forhandler seg frem til en løsning i løpet av helgen.

– Vi er på vei ut av en pandemi. Økonomien må gjenreises. Folk har sittet inne i halvannet år. Og så skal vi få en slik krise? Jeg tror de vil forsøke å finne en løsning, sier hun.

Men regjeringen er avhengig av støtte fra Centerpartiet. De har lovet velgerne sine at hverken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet skal få noen innflytelse. Derfor kan det være vanskelig for Löfven å inngå kompromisser med Vänsterpartiet.

– Det slående nå er hvordan ballen nok en gang har havnet i sentrum. Det er Centern og Liberalerna som avgjør regjeringens skjebne, sier Madestam.

Hun mener at partiene på mange måter er tvunget inn i rollene de er tildelt i dette politiske spillet. Vänsterpartiet må vise velgerne sine at de mener alvor når de snakker om boligpolitikken og kamp mot markedskreftene. Moderaterna og Kristemokraterna har gang på gang sagt at de vil velte regjeringen. De må gjøre som de har truet med.

Vänsterpartiets partileder Nooshi Dadgostar vil vise velgerne at hun mener alvor, derfor vil hun støtte mistillit mot regjeringen.

I timene frem til Riksdagen samles mandag klokken 10 må svenske velgere forholde seg til tre mulige utfall:

1. Regjeringen kommer Vänsterpartiet i møte

Märta Stenevi er Sveriges boligminister og representerer Miljøpartiet. Fredag morgen sa hun at hun gjerne forhandler med Vänsterpartiet i løpet av helgen. I et radioprogram la hun vekt på at forslaget om å liberalisere boligmarkedet, ikke er behandlet i regjeringen.

Uttalelsen hennes er mer forsonlig enn det justisminister Morgan Johansson sa torsdag. Han anklaget Vänsterpartiet for å støtte mistillitsforslaget på «falske og feilaktige premisser». Men budskapet hans var det samme. Det er mulig å forhandle seg frem til en enighet i løpet av helgen.

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar sier at hun er forbauset over reaksjonen. Hun har lenge forsøkt å komme i forhandlingsposisjon. Hun sier til Svenska Dagbladet at hun ikke stoler på regjeringen. Hun tror den vil fremme et liberaliseringsforslag. Men det vil komme like før neste valg slik at det ikke kan stanses.

Men det er heller ikke lett for henne å åpne for en konservativ regjering.

2. Statsministeren gir opp og lyser ut nyvalg

Svenska Dagbladets kommentator Göran Eriksson mener det går mot Löfvens avgang og nyvalg. Han skriver at statsministeren tydelig har markert at det ikke kommer på tale med forhandlinger med Vänsterpartiet. Da han dannet regjering, var det et krav fra Centerpartiet at han ikke inngikk kompromisser med sosialistene.

Eriksson mener at alle som har studert Löfvens måte å regjere på, ser at «det mest iøynefallende er at han ikke går av». Ved å utlyse nyvalg og kaste seg inn i en valgkamp kan han sikre et nytt grep om statsministerjobben.

Også Ewa Stenberg i Dagens Nyheter regner nyvalg som en stor mulighet. Hun sammenligner statsministerens posisjon før helgen som om han henger der «som en meget løs melketann».

3. Regjeringen overlater ansvaret til opposisjonen

Ewa Stenberg skriver også at krisen egentlig passer Moderaterna og Kristdemkraterna dårlig. De har ikke lyst til å ta ansvar ett år før det er planlagt valg.

«Men det er vanskelig for dem å ikke felle statsministeren dersom han ikke lenger har støtte i Riksdagen. Det vil svekke opposisjonens troverdighet om de lar være», skriver hun.

Spørsmålet er om det kan lykkes opposisjonen å stable en ny regjering på beina. De blir avhengige av støtte fra Sverigedemokraterna. Særlig for Centerpartiet er det veldig vanskelig å støtte en regjering som slipper dem inn i varmen.