Verden

Japan skal slippe store mengder filtrert vann i havet fra Fukushima

Japan skal slippe ut over en million tonn filtrert og behandlet vann fra det ødelagte atomkraftverket Fukushima over en tiårsperiode, melder japanske medier.

Enorme mengder kjølevann fra Fukushima-kraftverket skal filtreres og slippes ut i havet over en tiårsperiode. Foto: AP / NTB

  • NTB

Operasjonen skal etter planen starte tidligst i 2022. Vedtaket i regjeringen betyr at det settes punktum for en ti år lang debatt om hva som skal skje med de store volumene med forurenset kjølevann som fortsatt befinner seg på anlegget.

Atomkraftverket kollapset under en massiv tsunami i 2011, utløst av et kraftig undervannsjordskjelv langt til havs.

Miljøvernaktivister er går sterkt imot utslipp i havet, og lokale fiskere frykter at forbrukere i lang tid fremover vil sky sjømat fra den aktuelle regionen.

Et regjeringsoppnevnt utvalg sa i forrige måned at det både er mulig å slippe vann ut i havet eller å la det fordampe.

Løsningen med å slippe vannet ut i havet har vært debattert intenst de siste tre årene, ikke minst fordi kapasiteten til å holde på vann er i ferd med å bli sprengt. I tillegg til de store mengdene som ble pøst inn som kjølvann, har det i årenes løp samlet seg store mengder regnvann i anlegget.

Myndighetene sier at det aller meste av det radioaktive materialet er fjernet fra vannet gjennom en omstendelig filtreringsprosess, bare tritium gjenstår.

Eksperter sier at dette er farlig for mennesker kun i svært store konsentrasjoner. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA mener at riktig filtrert vann kan fortynnes med havvann og så trygt slippes ut.

Den aktuelle utslippsplanen går ut på å fortynne kjølevannet til en 40 ganger så lav konsentrasjon inne i tankene, før vannet slippes ut over en tiårsperiode. Kjølvannet oppbevares i dag i tusen enorme tanker.

Les mer om

  1. Japan