Verden

Den britisk regjeringen vil fjerne landsby for å bygge ny rullebane

Den britiske regjeringen har vedtatt at Heathrow lufthavn utenfor London skal utvides med en tredje rullebane. 800 bolighus skal rives og en landsby slettes fra kartet.

Et Boeing 747 fra British Airways flyr lavt over hustakene i ett av boligområdene rundt Heathrow, Europas travleste flyplass målt i antall passasjerer.
  • Hans O. Torgersen
    Journalist
  • NTB

Heathrow er den femte største flyplassen i verden, målt i passasjertall, ifølge Wikipedia, og den største i Europa.

Flyplassen har «bare» to rullebaner, like mange som Gardermoen, men klarer å avvikle en trafikk med 20 millioner flere passasjerer i året enn for eksempel John F. Kennedy-flyplassen i New York, som har fire rullebaner.

Het potet i mange år

Spørsmålet om en økning i flytrafikken sørvest i England har vært en het potet i britisk politikk i mange år, skriver BBC.

Allerede i 2009 gikk daværende transportminister Geoff Hoon fra Labour ut og fortalte at regjeringen støttet planene om en tredje rullebane, men at man overlot utbyggingen til flyplassens eiere.

Statsminister Theresa May gjorde det som ingen av hennes tre forgjengere klarte eller ønsket å gjøre: Gjorde et vedtak om utbygging.

Brexit-signal

Avgjørelsen var den riktige for regjeringen hennes, blant annet fordi det gir et signal til omverdenen om at et Storbritannia etter å ha forlatt EU fortsatt vil være «åpen for forretninger», mener politisk redaktør Faisal Islam i Sky News.

Blant motstanderne er nåværende utenriksminister Boris Johnson og en rekke parlamentarikere som kommer fra kommuner i nærheten av flyplassen

Men tirsdag ble forslaget banket gjennom på et regjeringsmøte selv om det innebærer at minst 750 hus skal rives og landsbyen Harmondsworth fjernes fra kartet. I tillegg innebærer byggingen store naturinngrep, også i vernede områder.

En av bygningene som må rives, er hovedkvarteret til British Airways, en av de største og viktigste kundene på Heathrow, skriver Sky News.

Kostnadene ved å kjøpe så mange bolighus og andre bygninger kan bli på over 15 milliarder kroner, ti milliarder mer enn om man hadde vedtatt utbyggingen for ti år siden, ifølge Sky News.

Alternativet til å bygge en tredje rullebane på Heathrow, var en utvidelse av Gatwick, noe Londons borgermester Sadiq Khan har gått inn for. Forlaget ble imidlertid nedstemt på regjeringsmøtet.

Fristilte ministre

For å unngå at enkelte ministre forlater regjeringen, har statsminister Theresa May åpnet for at statsrådene kan kritisere vedtaket såfremt de på forhånd har bedt henne om lov.

Byggingen av en tredje rullebane er først ventet å starte i 2020 eller 2021.

Regjeringens vedtak er begynnelsen på en langvarig prosess. Blant annet er det ventet at det vil ta et år eller mer før forslaget får den nødvendige støtten i Parlamentet.

Tirsdag var demonstranter på plass utenfor Parlamentet, der de blokkerte en rullebane de selv hadde laget.

Miljøhensyn

En regjeringsoppnevnt kommisjon gikk allerede i fjor inn for at det skulle bygges en tredje rullebane på Heathrow, men avgjørelsen ble utsatt mens man utredet miljøkonsekvensene nærmere.

Britisk næringsliv har lenge kjempet for en utvidelse av Heathrow. De mener at Londons fem flyplasser ikke greier å ta unna den økende flytrafikken, noe de mener betyr tapte muligheter for britisk næringsliv.

Vedtaket blir også tatt godt imot av britisk fagbevegelse ettersom det er ventet at utvidelsen vil skape flere tusen nye arbeidsplasser.

Les mer om

  1. Britisk politikk
  2. Flyplass
  3. London
  4. Storbritannia