Verden

– USA hjemkaller diplomater fra Cuba etter angrep

USA hjemkaller 60 prosent av sine ansatte ved USAs ambassade i Havanna. Kun personell som regnes som nødvendig for USAs kriseberedskap, blir værende.

Over halvparten av de ansatte ved USAs ambassade på Cuba reiser hjem som følge av «spesifikke angrep».
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Den dramatiske endringen av reiserådet kommer etter at amerikanske diplomater på øya i et års tid har meldt om uforklarlige helseproblemer.

Kildene sier også at USA vil stanse utstedelse av visum på Cuba på ubestemt tid. Tiltakene blir værende frem til cubanske myndigheter kan garantere for amerikanske diplomaters sikkerhet.

Amerikanske myndigheter viser til at diplomater er blitt rammet av «spesifikke angrep», og at det ikke kan utelukkes at vanlige amerikanere kan bli rammet av lignende angrep.

– Frem til Cubas regjering kan garantere for sikkerheten til våre diplomater på Cuba, vil ambassaden vår kun ha beredskapspersonell slik at så få diplomater som mulig risikerer å bli utsatt for skader, sa utenriksminister Rex Tillerson da han kunngjorde beslutningen om å hjemkalle 60 prosent av staben fredag.

De ansatte reiser hjem sammen med familiene sine, opplyste de ikke navngitte kildene fredag. Flere amerikanske diplomater skal ha fått skader som følge av de mystiske angrepene.

I et nytt reiseråd går det frem at angrep mot diplomater har skjedd på hoteller. Dermed advares amerikanske statsborgere generelt mot å reise til Cuba fordi de risikerer å bli skadd.

Mystiske helseproblemer

Minst 21 amerikanske diplomater og fem canadiere skal ha blitt syke siden i fjor i det Tillerson har betegnet som et helseangrep og som amerikanske tjenestemenn tror kan ha kommet fra en skjult akustisk enhet som sendte ut høyfrekvent lyd.

De mystiske helseproblemene som har rammet de ansatte ved USAs ambassade er blant annet hørselstap, taleproblemer, konsentrasjonsvansker, mild hjerneskade, hevelse i hjernen, svimmelhet, balanseproblemer, kvalme og alvorlig hodepine.

Det har tidligere blitt antatt at lidelsene var forårsaket av en skjult enhet som sendte ut høyfrekvent lyd. I mai ble to cubanske diplomater utvist fra USA i forbindelse med saken.

USAs ambassade i Havana ble gjenåpnet 20. juli 2015. Dette skjedde etter at USA og Cuba hadde gjenopptatt diplomatiske forbindelser.

Den cubanske regjeringen har avvist å ha noe med helseproblemene som har rammet de amerikanske diplomatene.

– Cuba har aldri begått eller vil noen gang gjennomføre handlinger av denne typen. Vi vil heller aldri tillat en tredjepart å bruke vårt territorium til dette formålet, sier den cubanske ambassaden i Washington i en uttalelse.

Trump-administrasjonen har ikke konkret anklaget cubanske myndigheter for å stå bak, og beslutningen om å endre reiseråd og trekke ut ambassadepersonell, blir ikke presentert som et straffetiltak.

USA varslet Cubas ambassade i Washington om de nye tiltakene fredag morgen.

Tillerson understreker fredag at det ikke er aktuelt å kutte den diplomatiske kontakten med Cuba, og at cubanske og amerikanske myndigheter samarbeider for å oppklare saken.

– Cuba har sagt til oss at man kommer til å fortsette å undersøke disse angrepene, sier USAs utenriksminister.

Flere teorier, men få svar

Tidligere i september iverksatte amerikanske myndigheter en omfattende etterforskning for å finne ut hva lidelsene skyldes, skriver nyhetsbyrået AP.

En rekke teorier er blitt nevnt. Den mest utbredte er at den amerikanske ambassaden er utsatt for et akustisk angrep, et angrep med lyd.

Flere av ofrene skal blant annet ha hørt ting. Høy lyd kan skade hørselen og blant annet føre til sprukne trommehinner og permanent nedsatt hørsel.

En annen teori er at ambassaden er blitt rammet av et elektromagnetisk angrep.

Slike våpen rammer imidlertid elektronikk og ikke mennesker. Enkelte ansatte ved ambassaden har sagt at de har hørt lyder, og mikrobølgevibrasjoner kan føre til at folk hører klikkende lyder.

Den siste teorien AP nevner er stress og angst, som kan ha gjort situasjonen mer komplisert.

Ifølge nyhetsbyrået kan diplomatene sett på lettere symptomer som de ellers ville avfeid. Mange av symptomene kan ha kommet av noe annet, skriver AP.

Les også

Krangelen om USAs Cuba-ambassade tiltar i styrke

Les mer om

  1. Cuba
  2. USA