Verden

«Hvor er mamma?» «Hun er sendt på skole av staten for å få kollektiv systematisk trening og instruksjoner.»

La ingen slippe unna. Nå avsløres livet på innsiden av Kinas gigantiske, hemmelige fangeleirer.

Arbeidere går forbi gjerdet til et «utdanningssenter» i Dagancheng i den uiguriske autonome Xinjiang-provinsen i Kina. Bildet er tatt i september 2018.
 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist

«Tillat aldri flukt, tillatt aldri bråk.» Slik lød ordren fra det kinesiske kommunistpartiet da man i 2017 opprettet fangeleirer for å kontrollere og «omskolere» anslagsvis en million uigurer i vestlige Kina.

En lekkasje av 400 lekkede dokumenter fra kinesiske myndigheter i regi av International Consertium for investigative journalists – «China cables» – avslører i detalj hvordan Kina de siste to årene har utviklet avanserte, høyteknologiske interneringsleirer.

Tidligere har det kommet flere avsløringer om leirene, som kinesiske myndigheter konsekvent har benektet eller hevdet har vært frivillige.

Den omfattende lekkasjen dokumenterer imidlertid hva som skjer bak gjerdene når det kinesiske kommunistpartiet skal bekjempe «ekstremisme og terrorisme».

Inngangen til en interneringsleir i Arux i Xinjiang-regionen. En lekkasje av 400 dokumenter fra kinesiske myndigheter avslører hvordan interneringsleirene er bygget opp, og hvordan de internerte blir hjernevasket for å unngå «ekstremisme og terrorisme».

Ordren fra kommunistpartiet

I dokumentene gir kommunistpartiet meget presise og detaljerte ordre til tjenestemenn og ledere i Xinjiang-provinsen for å hindre at den uiguriske, muslimske befolkningen skal utvikle «ekstremisme».

Det som Kina hevder er frivillige sentre for utdannelse, er i praksis enorme, høyteknologiske fangeleirer, viser dokumentene.

«Sørg for perfekt isolasjon av området, intern separasjon og beskyttende forsvarstiltak. Forsikre at sikkerhetsutstyr, videoovervåking, alarmer o.l. fungerer. Ha et strengt sikkerhetskontrollsystem for alt personell, kjøretøy og varer inn og ut», heter det i de lekkede dokumentene.

Alle hus og klasserom har full videoovervåking, «uten noen blindsone».

«Vaktene skal overvåke i sanntid, registrere alle detaljer og rapportere mistenkelige forhold umiddelbart», skriver kommunistpartiets leder i provinsen i ordren om å bygge leire over hele provinsen med 10 millioner innbyggere.

Les også

Oljefondet investerer 1 milliard i overvåkingsselskap USA ønsker å straffe

«Løs studentenes ideologiske problemer og anormale følelser»

Alle dører til husene, korridorene og etasjene skal ha dobbelt med låser og skal lukkes umiddelbart etter at det er åpnet eller lukket.

Fangene, som kinesiske myndigheter konsekvent omtaler som «studenter», skal være under fullstendig kontroll og uten kontakt med omverdenen.

«Ha streng kontroll med studentaktivitetene for å hindre flukt under undervisning, spiseperioder, toalettpauser, badetid, medisinsk behandling eller familiebesøk», ifølge de lekkede kinesiske dokumentene.

For å unngå bråk pålegger kinesiske myndigheter at alt som skjer overvåkes og inspiseres.

«Gjør en vurdering av studentenes ideologiske problemer og anormale følelser til enhver tid. Send ut hemmelige mannskaper og bruk informasjonsoffiserer til å forhindre at folk slår seg sammen for å lage bråk», lyder ordren.

Kinesiske politifolk under en parade i Kashgar i Zinjiang-provinsen i februar 2017, hvor myndighetene har opprettet interneringsleirer for om lag en million uigurer.

Slike foregår hjernevaskingen

Ordren fra det kinesiske kommunistpartiet beskriver også i detalj hva slags «omskolering» som skal finne sted for at studentene skal bli «de-ekstreminfisert».

Alle skal daglig ha undervisning i tre fag: mandarin, ferdigheter og lover.

 • De internerte skal testes ukentlig, og testresultatene skal brukes til å vurdere om fangene er ferdig omskolert.
 • «Etabler individuelle samtalesystemer, få kontroll på studentenes ideologiske dynamikk, løs effektivt ideologiske motsigelser og styr studentene vekk fra dårlige følelser», heter det i dokumentene.
 • «Studentene skal oppfordres til å angre og tilstå, slik at de får en dyp forståelse for at dere tidligere oppførsel har vært ulovlig, kriminell og farlig.»

«For dem som har en vag forståelse, negative holdninger eller uttrykker motstand», skal vedkommende settes til spesialundervisning i en egen klasse med lydige «studenter» etter slagordet «Mange tar vare på En», skriver lederen for det kinesiske kommunistpartiet i Zinjiang i dokumentene.

Lederen for det kinesiske kommunistpartiets kommisjon for politiske og juridiske saker i Xinjiang-provinsen Zhun Hailun under en konferanse i februar 2017. Han er mannen som skrev under flere av dokumentene som nå er lekket om de hemmelige kinesiske interneringsleirene.

Overvåker alle samtaler for å se «følelsesmessige forandringer»

For å unngå at familiene til de internerte blir bekymret, skal fangene kommunisere med familien på telefon eller video minst en gang i uken.

Dette er imidlertid en metode for å overvåke hva fangene tenker.

All kommunikasjon skal overvåkes, og de kinesiske vaktene får klart beskjed om «å være observant overfor ideologiske problemer og følelsesmessige forandringer». Hvis noen gir uttrykk for misnøye, skal de straks få «passende ideologisk veiledning».

Bøker laget av den kinesiske presidenten Xi Jinping utstilles i Xinjiang i juli 2019. Alle de internerte uigurene skal ære seg mandarin og kinesiske lover mens de er innesperret. Ingen slipper ut før de har klart et stort antall tester og prøver.

Hvor er mamma og pappa?

Lekkasjene viser også at Kommunistpartiet har utviklet manualer for hvordan tjenestemenn, ledere og vakter, slik at de kan svare barn eller pårørende som lurer på hva som har skjedd når deres familiemedlemmer er pågrepet og sendt til interneringsleirene.

1. «Hvor er mine familiemedlemmer?».

Svar: «De er på skole laget av staten for å få kollektiv systematisk trening og instruksjoner. De får veldig gode studie- og leveforhold, og du behøver ikke være bekymret for noe. Hvis du vil se dem, kan vi ordne et videomøte.»

2. «Hvorfor må de gå på skole?»

Svar: «De er sendt for å studere fordi de til en viss grad har kommet under skadelig påvirkning av religiøs ekstremisme og voldelige tanker om terror.»

3. «Hvorfor kan de ikke komme hjem hvis de bare må studere?»

Svar: «Det virker som du har misforstått hva konsentrert undervisning er. Vanligvis kan du komme hjem om vinteren og sommeren uten problemer. Men har du vært uforsiktig og fått et skadelig virus, må du gjennomgå lukket, isolert behandling siden dette er en smittsom sykdom. Hvis ikke, kan du smitte din familie med viruset når du kommer hjem.»

Internert etter å ha brukt app

Dokumentene avslører også at mange av de internert ble sperret inne etter å ha brukt en populær app på sine mobiltelefoner.

Den kinesiske appen Zapya ble utviklet for at mobilbrukere kunne laste ned Koranen og dele tekster med hverandre. Appen gjorde det mulig å sende bilder og videoer direkte fra en telefon til en annen uten å gå via nettet. Derfor ble den veldig populær blant uigurer, som bor i et område hvor det knapt finnes internett.

Brukere av appen ble fra juli 2016 «flagget» av kinesiske myndigheter og pekt ut som mennesker som «trengte undervisning», ifølge dokumentene som er lekket til ICIJ.

Etter «China cables»-lekkasjen har kinesiske myndigheter hevdet at dokumentene «er fabrikkert». En rekke uavhengige eksperter har konkludert med at dette er ekte dokumenter.

«Det finnes ingen såkalte «interneringsleirer» i Xinjiang. Sentre for utdannelse og trening er opprettet for å forhindre terrorisme», svarer kinesiske myndigheter i en uttalelse til ICIJ.

Les mer om

 1. Kinas fangeleirer
 2. Xinjiang
 3. Kina