Verden

Amazonas har tapt over 25 prosent mer regnskog enn på samme tid i fjor

Selv med presidenten i isolasjon fortsetter regjeringen avskogingen av Amazonas med uforminsket styrke, mener kritikere.

Her er Brasils president Jair Bolsonaro i koronaisolasjon ved presidentpalasset i Brasilia.
Men Bolsonaros isolasjon stanser ikke avskogingen i Amazonas.
Fredag la Brasils nasjonale romforskningsinstitutt (INPE) frem tall som viser at avskogingen har økt med over 10 prosent i juni sammenlignet med samme måned i fjor.
  • Kristian Havnes Klemetzen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Den neste arbeidsdagen ble koordinatoren for tallene ved INPE omplassert.

Noe lignende skjedde etter fremleggelsen av tallene i fjor.

Da fikk lederen for instituttet sparken.

Satte inn leder fra militæret

Organisasjonen Observatório do Clima mener regjeringen siden i fjor har iscenesatt dette mot INPE.

– Det er ingen bevis for at president Bolsonaro er direkte involvert i omplasseringen, men det skjer etter hans ønske. Erstatteren for instituttsjefen i fjor ble en militær leder, som etter kort tid foreslo en stor omstilling av organisasjonen, sier Marcio Astrini.

Marcio Astrini, leder for organisasjonen Observatório do Clima.

– Vår største frykt er at regjeringen iverksetter en plan for å sensurere overvåkningsdataene eller utsetter oppdateringene. Bolsonaro liker definitivt ikke disse tallene for avskoging, som blir frigitt av INPE. De viser den ødeleggende effekten av miljø- og klimapolitikken hans, sier Astrini.

Brasils president har tidligere sagt at utnyttelsen av naturressursene i regnskogen må økes.

Siden tidlig på 1970-tallet er omtrent 20 prosent av Brasils del av Amazonas avskoget.

– Gir fra seg definisjonen over avskogingen

– Grepet med å motarbeide INPE er overraskende, ettersom deres uavhengighet er helt avgjørende for Brasils troverdighet i Amazonas-spørsmål. Det er også mange systemer som kan overvåke Amazonas via satellitter nå. Hvis Brasil ødelegger for INPE gir de fra seg muligheten til å definere avskogingen i Amazonas, sier seniorrådgiver Truls Gulowsen i Regnskogfondet.

Det er slike satellittbilder Bolsonaro-regjeringen helst vil unngå, ifølge miljøvernere.

De er en norsk organisasjon, som siden 1989 har jobbet for å redde regnskogen.

– Hittil i år har Amazonas tapt over 25 prosent mer regnskog enn på samme tid i fjor. Arealet som er tapt er større enn tidligere Vestfold fylke, sier Gulowsen.

På et halvt år er det forsvunnet mer enn 3000 kvadratkilometer regnskog.

Forskere ved Institutt for miljøforskning i Amazonas (IPAM) frykter at nesten 9000 kvadratkilometer kan bli brent i løpet av 2020. Det er dobbelt så mye som i fjor.

De to prosentene av jordoverflaten som består av regnskog, rommer over halvparten av alle planter og dyr på landjorden, sier Truls Gulowsen.

– Tap av tropiske skoger står for rundt 13 prosent av de globale CO2-utslippene. Under nåværende regjering i Brasil ser vi at urfolksområdene er under sterkere press enn tidligere.

Mottar ikke norske midler nå

Norge har vært en av de store pådriverne for bevaring av verdens regnskog. Totalt har Norge utbetalt 8,3 milliarder kroner til Brasil gjennom Amazonasfondet siden 2008.

– Omtrent halvparten av disse midlene står fortsatt ubrukt i fondet. De mottar heller ikke støtte fra Norge nå. Det er på grunn av Bolsonaro-regjeringens manglende vilje til å redusere avskogingen og forsøk på å endre reglene for utbetaling.

Frem til 2014 karakteriserer Gulowsen fondet som et effektivt virkemiddel for bevaring.

– Da ble avskogingen kraftig redusert. Den skogen er fortsatt reddet, selv om dagens politiske regime dessverre har andre prioriteringer.

Investorer setter myndighetene under press

I forrige uke antydet myndighetene i Brasil at de vil innføre et fire måneders forbud mot brenning av natur i Amazonas.

Det skjer etter at de hadde videomøter med 34 internasjonale investorer fra ulike land. Fra Norge deltok selskapene Storebrand, KLP, Gjensidige og Sparebank 1.

Senere fulgte flere brasilianske selskaper etter, og det er ventet at forbudet trer i kraft i løpet av kort tid.

– Dette er potensielt gode nyheter og et viktig steg for å hindre en gjentakelse av fjorårets katastrofebranner, men det gjenstår å se hvorvidt det blir håndhevet, sier Vemund Olsen, seniorrådgiver i Regnskogfondet.

– Brannforbudet vil gjelde for allerede avskogede områder, så det egentlige spørsmålet er om myndighetene vil slå ned på ny avskoging, legger han til.

Les mer om

  1. Brasil
  2. Amazonas
  3. Regnskog
  4. Regnskogfondet