Skipsruten ble ulønnsom

Håp om at skipsfarten i nord kan tas opp igjen.

Kranene langs havnen I tIKSI har stått uvirksomme siden Sovjetunionens sammenbrudd.

Tiksi

Frem til 1988 vokste transporten langs Russlands nordlige kyst for hvert år. Men da kapitalismen tok over, ble det ikke lenger vurdert som lønnsomt å operere i et område som kun er isfritt et par måneder om året. Men isen i Arktis er nå i ferd med å forsvinne, og både russiske myndigheter og kommersielle aktører øyner håp om at skipsfarten i nord kan tas opp igjen. Håpet er at den nordlige sjørute, som kan gjøre seilingstiden mellom Kina og Europa 14 dager kortere enn dagens transport gjennom Suez-kanalen, vil bli det foretrukne alternativet, i alle fall i sommerhalvåret. Men det er mange utfordringer som står igjen før de kommer så langt. De fleste russiske forskere hevder at klimaforandringene vi ser nå, ikke er menneskeskapte, men del av en naturlig syklus, og det kan forsinke myndighetenes satsing.

Utfordringer.

Tall fra Nansensenteret viser imidlertid at isen i nord smelter stadig raskere. Fra 1979 til 2002 ble septemberisen redusert med 1,07 millioner km2. Fra 2002 til 2007 var reduksjonen hele 1,2 millioner km2.— Det er dramatiske forandringer, og isutbredelsen i Arktis misker fort. Det er imidlertid vært mer is i februar i år enn i de foregående årene, og det viser en sterk naturlig variasjon, sier seniorforsker Lasse Pettersson ved Nansen senter for miljø og fjernmåling.- Men i overskuelig fremtid er det kun snakk om at det er "sommermånedene" som vil bli isfrie, og det vil ikke bli mer enn en høyst tre-fire måneder lang sesong.Pettersson peker også på at det er forholdsvis grunt langs kysten i Sibir. Det, sammen med at det vil bli mer drivis, vil kreve isklassifiserte skip for sikker trafikk. - Så langt frem i tid vil det kanskje være like aktuelt å seile rett over Nordpolen om sommeren. Der kan man benytte større skip, sier han.