Synes du det er tørt her hjemme?
Andre steder på kloden opplever nå den verste tørken på flere hundre år.
Tørkeperioder er ikke noe nytt. Men endringer i klimaet gjør at tørke fremover kan få dobbel effekt. Mer om det litt senere.
Den siste måneden har vært svært tørr i Mjøsdistriktet. På Østlandet og Sørlandet falt det fra 50 til 95 prosent mindre nedbør enn normalt i april.
Det gjør aprilmåneden til den niende tørreste siden registreringen startet for 122 år siden.
Men sammenlignet med USA blir det heller puslete. På vestkysten opplever de nå den verste tørken på 1200 år.
Det hvite feltet viser hvor mye vannet har sunket i drikkevannskilden Lake Mead, som ligger i utkanten av Las Vegas. Det har aldri tidligere vært målt så lite vann her.
Langvarige tørke har gjort skogen knusktørr. I California har skogbranner de to siste årene svidd av større områder enn samlet fra 1932 til 2019.
Også i Sør-Europa er det tørt. I Pampilhosa da Serra i Portugal har det knapt kommet regn siden oktober i fjor.
Her i Spania har de i løpet av vinteren kun fått en tredjedel av det regnet de pleier å få.
Den tidligere oversvømte oldtidsbyen Aceredo har dukket opp igjen etter at tørken har tømt et reservoar for vann.
Er det naturlige variasjoner, eller er det klimaendringene som nå treffer for fullt?
– Dette har ligget inne i klimaberegningene for fremtiden i lang tid. Det er noe vi venter vil opptre oftere, sier Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Tørken vil også bli verre:
Høyere temperaturer på grunn av klimaforandringer gjør at områder som i utgangspunkter sliter med lite regn nå blir enda tørrere.
Mangel på fukt i bakken gjør at tørken får dobbel effekt. Landmassene varmes ytterligere opp, temperaturen øker enda mer, noe som igjen skaper et lokalt høytrykk.
Når jorden blir varmet opp, flytter værbeltene seg lenger vekk fra ekvator. I Europa merkes dette spesielt godt ved at varm luft fraktes fra Sahara til Middelhavet.
Også i Midtøsten merkes effekten av høye stabile temperaturer. Her ved innsjøen Lake Sawa i Irak har alt vannet forsvunnet for aller første gang.
Høy temperatur og lite regn har tvunget lokalbefolkningen til å grave private brønner. Sammen med jordbruk og industri har dette tømt området for grunnvann.
Litt lengre øst, i India, opplever de også en usedvanlig varm start på året. Der ble marsmåned den varmeste på 122 år.
Den rekordvarme våren der har gått hardt utover hveteåkrene. Noe som igjen gjør at matvarestabiliteten trues.
Også i deler av Afrika noteres det rekordtørt vær. Sør i Etiopia opplever man den verste tørken på 40 år. Det har sendt millioner av mennesker på flukt.
40-årstørken har svidd av avlingene og strupet tilgangen på drikkevann. I følge FN er en fjerdeldel av landets innbyggere rammet av sult.
I nabolandet Somalia har tørken drevet millioner av mennesker på flukt på grunn av sult.
Forskning viser at ekstremvarmen fremover vil treffe langt flere og stadig oftere. Mange land må forberede seg på en fremtid hvor både vann og mat er en mangelvare.
Tilbake i Norge ser forskere at klimaforandringene vil gi mer nebør her hjemme, men at regnet ikke nødvendigvis vil falle om våren når vi trenger det som mest.

Endringer i klimaet kan gi tørkeperioder dobbel effekt. Se hvordan tørken rammer verden rundt.