Trumps justisdepartement: - Innreiseforbudet er ikke grunnlovsstridig

Det amerikanske justisdepartementet fastholder at president Donald Trump har myndighet til å innføre innreiseforbudet for borgere fra en rekke muslimske land.

Isahaq Ahmed Rabi, (nr,. 2 f.v.) tas imot familiemedlemmer på Seattle Tacoma International Airport mandag. Rabi ble nektet innreise i forrige uke etter at innreiseforbundet ble iverksatt. Rabi er fra Somalia, men hans kone er amerikansk statsborger.  Bak applauderer representanter for delstatsmyndighetene i Washington, som fikk midlertidig stoppet innreiseforbudet.

Allerede tirsdag skal det bli høring om, forbudet.

Trump-administrasjonen og justisdepartementet hadde frist til midnatt norsk tid mandag med å levere dokumenter til støtte for sitt syn.

Ifølge nyhetsbyrået AFP argumenterer justisdepartementet i sin anke med at innreiseforbudet er en lovlig utøvelse innenfor presidentens autoritet.

Dommer William A. Fletcher (t.h.) og det føderale ankeretten i San Francisco skal skal nå gå igjennom argumentene for om president Trumps innreiseforbud kan gjennomføres. Retten fjernet ikke den midlertidige forføyningen av forbudet før saken behandles.

Delstater mot president

Det var fredag en domstol i Seattle midlertidig tilsidesatte innreiseforbudet fra den nyinnsatte presidenten.

Det skjedde etter at delstatene i Minnesota og Washington utfordret Trumps presidentordrer i retten i byen Seattle i Washington.

Dommeren ga delstatene medhold i at presidentordren var i strid med blant annet det andre grunnlovstillegget som forbyr opprettelsen av en «statskirke».

Dommer James Robart, som avga en kjennelse i favør av Minnesota og Washington, begrunnet nærmest ikke sin avgjørelse.

Anket til vestkysten

Trump-administrasjonen klaget kjennelsen til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra syv overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles.

Når har Trump-administrasjonen kommet med sitt svar for rettsbehandlingen.

President Donald Trump vinker til tilskuere at han mandag landet med Air Force One på flybasen Andrews i Maryland,  etter å ha besøkt Florida i helgen.

– Har annen informasjon

I sin anke legger Trump-administrasjonen vekt på presidentens rett til å nekte utlendinger innreise til USA hvis dette strider mot landets interesser. Det argumenteres også med at domstolen ikke har hatt tilgang på sammen etterretningsinformasjon og sikkerhetsvurderinger som presidenten og hans stab. Forbudet er en «lovlig utøvelse» av presidentens myndighet til å beskytte nasjonal sikkerhet.

Washington og Minnesota overleverte også ankedomstolen dokumenter til støtte for sitt syn på saken. Her fremgår det at å gjeninnføre reiseforbudet vil «slippe løs» samme kaos som oppsto da president Donald Trump den 27. januar innførte det.

De advarer videre om at en gjeninnføring vil skille familier og føre til at landets studenter og universitetsansatte «blir strandet».

Høring tirsdag

Da kan retten innkalle partene til en eller flere høringer før de kommer med en kjennelse.

Ifølge flere amerikanske medier blir det høring allerede tirsdag kveld. Da skal tre dommere gjennomføre en telefonhøring. Partene vil få legge frem sine argumenter muntlig i en timelang høring.

Men er denne ankeavgjørelsen i så fall endelig? De fleste medier i USA synes å være samstemte i at innreiseforbudet til Trump før eller siden havner i høyesterett

Balladen om Trumps innreiseforbud

  • USAs president Donald Trump undertegnet fredag 27. januar en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA.
  • Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
  • Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra syv hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.
  • Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de syv landene. Presidentordren omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA.
  • En føderal dommer i delstaten Washington utstedte 3. februar en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet for flyktninger samt borgere fra de syv landene.
  • Utenriksdepartementet reverserte 4. februar kanselleringen av opptil 60.000 visum, mens grensemyndighetene fikk beskjed om å slippe inn visuminnehavere fra de rammede landene.
  • Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle. Ankedomstolen i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles.