Norge gir millioner til militærstyrke i Afrika

Norge gir 15 millioner kroner til den militære styrken som er satt inn i Sahel i Afrika for å bekjempe terrorgrupper og stoppe migrasjon.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøker fredag Brussel for å delta på en høynivåkonferanse om Sahel. Bildet er fra oktober 2017.

– Vi trapper nå opp støtten til Sahel-regionen med ytterligere 15 millioner kroner til om lag 455 millioner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun vil fredag kunngjøre bidraget på en høynivåkonferanse for Sahel i Brussel.

De nye midlene skal gå til G5 Sahel Joint Force, en afrikanskledet militærstyrke som er satt inn i Sahel-området for å bekjempe terrorgrupper og stoppe organisert kriminalitet og menneskesmugling.

Vokter fem lands grenser

EU bevilget i fjor 50 millioner euro til styrken, som ses på som et element i innsatsen for å stoppe ulovlig innvandring til Europa over Middelhavet.

G5 Sahel Joint Force ble offisielt opprettet i fjor sommer. Ved full kapasitet vil den bestå av 5000 soldater. De skal vokte grenseområdene i de fem landene som deltar i innsatsen: Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger og Tsjad.

Det norske bidraget forbeholdes sivile deler av operasjonen.

Pengene skal blant annet gå til å gi soldater opplæring i menneskerettigheter og folkerett i krig, og til å bygge tillit mellom soldater og lokalbefolkning.

Norge har nylig også inngått en avtale med Niger som legger til rette for at norske soldater kan sendes dit for å delta i trening og øvelser.